Tips på bidrag att söka för föreningar och företag

Mellan 1 nov och 1 dec går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler från Boverket. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt.

Investeringsbidraget kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag.

2021 kommer bidraget att kunna sökas från den 1 november, då Boverket planerar att öppna en ny e-tjänst för ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget kommer att kunna sökas i e-tjänsten till och med den 1 december.

Läs mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Sidan publicerad 2021-10-13 av Stina Hylén