Trygghetslarm fungerar igen

Under torsdagen fungerade inte kontakten med trygghetslarm i Bräcke kommun. Alla medborgare med trygghetslarm berörs av avbrottet och vi följer de rutiner vi har vid sådana här händelser med extra tillsynsbesök och telefonkontakt för att säkerställa medborgarnas trygghet. Orsaken till avbrottet ligger hos kommunens leverantör av trygghetslarm och det rör sig om ett allmänt och övergripande fel. 

Sedan torsdagskvällen fungerar trygghetslarmen i Bräcke kommun igen.

Ett rött utropstecken mot vit bakgrund
Sidan publicerad 2023-03-24 av Linnea Ingelsson