Undersökningar vid gamla gasverket vecka 39

Trafikverket kommer att utföra miljötekniska undersökningar nära Bräcke bangård, där det i början av 1900-talet legat ett gasverk för tillverkning av oljegas och acetylengas.

Vecka 39 och 43 kan boende och förbipasserande förvänta sig aktivitet i området som är rödmarkerat på kartan nedan. Vecka 39 utförs förberedande undersökningar och vecka 43 kommer provgropsgrävning med grävmaskin samt borrningar med borrbandvagn att äga rum. Arbetet utförs av Tyréns AB.

På platsen låg mellan åren 1896-1937 ett gasverk för framställning av oljegas till vagnsbelysning. Tidigare undersöknigar har visat att det finns föroreningar kvar i marken inom delar av området, bland annat rester av tjära och oljeföroreningar. Nu ska man ta reda på i vilken utsträckning marken är förorenad samt bedöma om det finns något behov av åtgärder.

Undersökningarna vecka 39 kommer inte medföra någon lukt eller störning. Information kommer att läggas upp på nytt inför arbetet vecka 43.

Kort historik kring gasverketPDF (länk till pdf)

Karta över området, som ligger mittemot Jämtkrogen, på sjösidan av järnvägen.

Området som undersöks ligger intill järnvägen på sjösidan av Bräcke. Klicka på bilden för att se den större.

Sidan publicerad 2019-09-17 av Stina Hylén