Undersökningar vid gamla gasverket vecka 43

Trafikverket kommer fortsätta utföra miljötekniska undersökningar nära Bräcke bangård, där det i början av 1900-talet legat ett gasverk för tillverkning av oljegas och acetylengas.

Vecka 39 genomfördes de geofysiska undersökningarna och nästa vecka drar markprovtagningen igång för att ta reda på om avvikelserna från de första undersökningarna är föroreningar, variationer i berget eller något annat. Boende och förbipasserande kan vecka 43 förvänta sig aktivitet i området som är rödmarkerat på kartan nedan.

Arbetet, som utförs av Tyréns AB, innebär provtagningen med borrbandvagn. Denna kommer delvis blockera cykelvägen men går att passera bakom. Aktuellt område kommer vara markerat med varningsmärken.

Undersöker föroreningar

På platsen låg mellan åren 1896-1937 ett gasverk för framställning av oljegas till vagnsbelysning. Tidigare undersökningar har visat att det finns föroreningar kvar i marken inom delar av området, bland annat rester av tjära och oljeföroreningar. Nu ska man ta reda på i vilken utsträckning marken är förorenad samt bedöma om det finns något behov av åtgärder.

Kort historik kring gasverketPDF (länk till pdf)

Området som undersöks ligger intill järnvägen på sjösidan av Bräcke. Klicka på bilden för att se den större.

Området som undersöks ligger intill järnvägen på sjösidan av Bräcke. Klicka på bilden för att se den större.

Sidan publicerad 2019-10-17 av Stina Hylén