Utbetalning av engångsbelopp till tidigare anställda

Har du slutat din anställning hos oss före 1 november 2020? Då kan du ha rätt till ett engångbelopp utifrån Kommunals centrala avtal.

Det centrala avtalet för Kommunal är nu klart. För att få ta del av engångsbeloppet ska samtliga tre kriterier vara uppfyllda. Det innebär att du ska ha:

  • arbetat inom Kommunals avtalsområde med månadslön
  • avslutat din anställning före den 1 november 2020
  • arbetat under perioden 1 maj 2020 till och med den 31 oktober 2020

För att få ut ditt engångsbelopp måste du lämna in en begäran senast 1 april 2021. I begäran ska det framgå att du begär ett engångsbelopp samt namn och personnummer.

Begäran om engångsbelopp skickas via e-post till:
loner@bracke.se

Den kan också skickas via brev till:
Bräcke kommun
Lönefunktionen
Box 190
843 21 Bräcke

Sidan publicerad 2020-12-15 av Stina Hylén