Välkommen till (den digitala) talarstolen

Kommunfullmäktige anordnar ett informationsmöte med namnet "Välkommen till talarstolen." Mötet äger rum tisdagen den 20 april klockan 18.30-19.30.

Syftet med mötet är att låta medborgare inta talarstolen digitalt och uttrycka sina åsikter om antalet SÄBO-platser (avveckling av boendet Furugränd) och antalet simbassänger i kommunen.

För att få delta krävs det att du företräder ett intresse såsom exempelvis anhörig, förälder eller förening som berörs av ärendet.

Pratbubbla med texten "Välkommen till talarstolen"

Det är inte meningen att det ska bli någon debatt om förslagen, men det ska helst finnas utrymme att ställa korta, enkla frågor till varandra. Det här mötet kommer inte sändas på webben och du får delta under hela mötet om du vill. Så här kommer upplägget att vara:

  • Varje intressegrupp får fem minuters talartid. Talartiden kan komma att utökas.
  • Först ägnas en halvtimme åt simhallarna och sedan en halvtimme om Furugränd/SÄBO-utredningen.
  • Tjänstepersoner kommer att finnas på plats för att svara på eventuella frågor.

Dagen efter det här informationsmötet kommer kommunfullmäktige att diskutera och debattera ärendena innan beslut tas.

Företräder du ett intresse och vill vara med?

Anmäl dig senast den 19 april 2021 till malin.johansson@bracke.se

Ange i anmälan vilket intresse/organisation du representerar, antal deltagare, namn och e-postadresser. Länk till mötet skickas 20 april. Kontakta Malin på ovanstående e-post eller telefon 0693-161 40 om du behöver hjälp med appen Teams.

Sidan publicerad 2021-04-15 av Stina Hylén