Värmebölja!

Det är väldigt varmt just nu. Värmens negativa effekter på hälsan omfattar ett vitt spektra från relativt milda symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, till mer allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt.

De negativa hälsoeffekterna av värme uppstår ofta redan samma dag eller efter en till två dagar efter att höga temperaturer noterats. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig och det kan vara svårt att få ned temperaturen inomhus.

Klicka på bilden nedan för att se en film från Folkhälsomyndigheten med enkla råd till riskgrupper och deras anhöriga om hur de kan förebygga hälsoeffekter vid en värmebölja.

Bilden länkar till ett youtube-klipp
Sidan publicerad 2020-06-23 av Therese Sjögren