Var med och påverka utvecklingen till Nära vård i Jämtland/Härjedalen!

I hela Sverige pågår en långsiktig förändring av hälso- och sjukvårdssystemet för att kunna möta den demografiska utmaning vi står inför.

Vi ställer om till en nära vård där våra invånare görs delaktiga, där vi tillsammans skapar en kostnadseffektiv, tillgänglig, samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. För att vården ska bli den bästa möjliga och att vi tillsammans kan arbeta fram en gemensam målbild så behöver vi alla hjälpas åt!

Ditt engagemang och dina åsikter är därför otroligt värdefulla och vi är därför tacksamma om du vill svara på några frågor om vad som är viktigt för dig?

Svara på enkäten här (Region Jämtland Härjedalens hemsida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild med text om Nära vård. Region Jämtland Härjedalen vill att man ska svara på en enkät om nära vård, regionen vill veta som är viktigt för dig när det gäller vård och omsorg.
Sidan publicerad 2022-02-14 av Johannes Löfgren