Vatten och miljöresurs planeras ge ökad kompetens i Bräcke kommun

Kommunstyrelsen röstade för att Bräcke kommuns VA- och renhållningsverksamehter ska flytta över till det kommunala bolaget Vatten och miljöresurs AB. Förslaget ska även godkännas på kommunfullmäktige 14 december innan det blir verklighet. Planen är i så fall att bolaget tar över efter årsskiftet.

Vatten och miljöresurs AB är sedan tidigare Bergs och Härjedalens driftsbolag för VA- och renhållningsverksamheterna. Anledningen att Bräcke kommun nu också vill ingå är för att säkra kompetensförsörjning för kommunen samt att det under kommande år planeras ske stora förändringar för VA och renhållning till följd av skarpare krav och ny lagstiftning, vilket ställer högre krav på kommunens kompetens och resurser. Att tre kommuner ingår i ett bolag tillsammans stärker kommunernas gemensamma krafter tack vare att fler sakkunniga och experter jobbar med liknande saker, exempelvis.

Om beslutet går igenom på kommunfullmäktige blir det en ny avsändare på era fakturor för VA och renhållning från och med årsskiftet.

Beslutet från kommunstyrelsen hittar du på sidan 39 i protokollet från kommunstyrelsen 23 november. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

va renhållning
Sidan publicerad 2022-11-30 av Stina Hylén