Vet du vad en Seveso-anläggning är?

Du som bor i närheten av verksamheter som hanterar farliga kemikalier (så kallade seveso-anläggningar) behöver känna till hur du ska agera vid en eventuell olyckshändelse.

I Bräcke kommun finns två anläggningar av den här typen: Octowood AB i Kälarne och Swevia i Bensjö. På www.bracke.se/seveso finns utförlig information från anläggningarna själva, men kortfattat handlar det om att du ska gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation om du nås av ett VMA via Sveriges radio, SVT, text-TV 599 eller hör Hesa Fredrik.

Text i pratbubbla: Anläggningar med farliga kemikalier
Sidan publicerad 2023-09-26 av Stina Hylén