Dela sidan på sociala medier

Regional utveckling

Bilden visar texten "Regional utvecklingsstrategi" ovanför ett schackbräde med olika figurer på.

Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi, RUS, håller på att revideras. Det mesta arbetet är nu klart med kommande RUS och under våren kommer den gå ut på remiss. Målet är att den ska bli antagen politiskt på regionnivå i slutet av 2020.

På den här sidan kan du följa revideringsarbetet med RUSen och arbetet med de nya långsiktiga prioriteringarna för det regionala tillväxtarbetet.

Vad är regional utvecklingsstrategi, RUS?

Trädkarta över flöden mellan strategier på olika nivår

Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas.

RUSen ska även ta hänsyn till, och bidra till uppfyllandet av, nationella och internationella strategier. Samtidigt ska den vara ett verktyg för vår lokala vilja och önskningar om utvecklingen i vår region.

Jämtland Härjedalen 2050
Genom att tänka 10-30 år tillbaka i tiden så är det lätt att inse att det kommer kunna hända massor med utveckling fram till 2050. Därför är målhorisonten så långt fram under arbetet med revideringen. Det är för att kunna ta höjd för allt spännande som kan komma att ske, så Jämtland Härjedalen blir en fantastisk plats att bo, leva och verka på.

Sidan publicerad 2020-07-30 av Stina Hylén