Dela sidan på sociala medier

Beredskapsveckan

Vad skulle du göra om det blev ett långvarigt elavbrott och du plötsligt inte kunde laga mat, mobilen slutar att fungera eller att betalkortet inte går att använda?

Varje år hålls den så kallade beredskapsveckan i hela landet. Beredskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj som ska öka kunskapen om hur vi människor kan hantera oförutsedda händelser som vänder upp och ner på vardagen.

Beredskapsveckan i Bräcke kommun

Årets beredskapsvecka ägde rum 26 sep-2 okt 2022. Under årets vecka besökte Bräcke kommuns säkerhetsssamordnare skolor i kommun för att prata hemberedskap, krislådor ställdes ut i våra bibliotek och vi hade en representant med i Länsstyrelsens krislådeutmaning.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skolor fungerar vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett viktigt ansvar, du behöver planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn.

Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.

I våra broschyrer kan du få reda på mer om hur kommunen arbeter inför och vid en kris:

Broschyr om krisberedskap i Bräcke kommun (länk till PDF) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om risker i närområdet i Bräcke kommun (länk till PDF) Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Lär dig mer på egen hand

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en hel del material om krisberedskap på sin hemsida, som du kan ta del av när du vill. Exempelvis:

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Läs broschyren "Om krisen eller kriget kommer" (länk till PDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-03-29 av Stina Hylén