Dela sidan på sociala medier

Bräcke kommun deltar i totalförsvarsövning

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige där alla kommuner deltar. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Skylt på vägg med texten "Skyddsrum"

Civilt försvar

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Alla Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • Säkerhetsskydd
  • Etablering av krisorganisation
  • Krigsplacering av personal
  • Kompetenshöjning av kommunledningar

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • Värna civilbefolkningen,
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Mot bakgrund av detta genomförs under 2020 en totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Läs mer om Totalförsvarsövningen TFÖ2020Försvarsmaktenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och MSB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Därför deltar Bräcke kommun

För Bräcke kommun är deltagandet i övningen ett sätt att uppfylla kraven på kommunernas arbete med civilt försvar och också en möjlighet att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen. Bräcke kommun har sedan tidigare en plan för krisberedskap som kan tillämpas i olika krissituationer och i och med den här övningen blir vi bättre rustade om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Läs mer om vårt arbete med krisberedskap under sidorna Säkerhet och krishantering.

Frågor och svar om totalförsvarsövningen

Vad är kommunens roll i höjd beredskap och krig?

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis vård, skola och omsorg fungerar. Kommunernas övriga uppgifter i totalförsvaret är att värna civilbefolkningen och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Vad är min roll som privatperson i höjd beredskap och krig?

I Sverige har vi totalförsvarsplikt, den omfattar alla invånarna mellan åldrarna 16-70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt, vilket kan innebära att man måste inställa sig på sin ordinarie arbetsplats. Läs mer om allmän tjänsteplikt på MSB:s hemsida.länk till annan webbplats

Varför genomförs det en totalförsvarsövning nu?

Vi försvarar Sverige i ett närområde där säkerhetsläget har försämrats och där regeringen har beslutat att vi ska bygga ett starkare svenskt försvar och stärka totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en nationell övning och en del i att stärka totalförsvaret - det militära och civila försvaret tillsammans. Den kommer att öka förmågan att möta ett eventuellt angrepp mot Sverige.

Sidan publicerad 2019-12-13 av Stina Hylén