Dela sidan på sociala medier

Beredskapsveckan

Vad skulle du göra om det blev ett långvarigt elavbrott och du plötsligt inte kunde laga mat, mobilen slutar att fungera eller att betalkortet inte går att använda?

Varje år hålls den så kallade beredskapsveckan i hela landet. Beredskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj som ska öka kunskapen om hur vi människor kan hantera oförutsedda händelser som vänder upp och ner på vardagen.

Beredskapsveckan i Bräcke kommun 2023

Årets beredskapsvecka ägde rum 25 sep-1 okt 2023. Dessa aktiviteter anordnade Bräcke kommun under veckan.

  • Vårt kommunalråd och vår kommundirektör ställde upp i en utmaning som handlade om att klara sig utan olika bekvämligheter.
  • Vår säkerhetssamordnare och kommunikatör besökte högstadieskolor i kommunen för att prata om beredskap och genomföra en övning.
  • Våra tre bibliotek ställde ut beredskapslådor och information om beredskap samt ett beredskapsquiz som allmänheten kunde delta i med chans att vinna vevradio och böcker.
  • Vi delade information om ovanstående samt mer information om beredskap i Kommunbladet, på bracke.se och på våra sociala medier.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skolor fungerar vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett viktigt ansvar, du behöver planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn.

Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.

I våra broschyrer kan du få reda på mer om hur kommunen arbeter inför och vid en kris:

Broschyr om krisberedskap i Bräcke kommun (länk till PDF) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om risker i närområdet i Bräcke kommun (länk till PDF) Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Lär dig mer på egen hand

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en hel del material om krisberedskap på sin hemsida, som du kan ta del av när du vill. Exempelvis:

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Läs broschyren "Om krisen eller kriget kommer" (länk till PDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2024-01-25 av Stina Hylén