Dela sidan på sociala medier

Krisberedskapsveckan

Vad skulle du göra om det blev ett långvarigt elavbrott och du plötsligt inte kunde laga mat, mobilen slutar att fungera eller att betalkortet inte går att använda?

Varje år hålls den så kallade krisberedskapsveckan i hela landet. Krisberedskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj som ska öka kunskapen om hur vi människor kan hantera oförutsedda händelser som vänder upp och ner på vardagen.

Årets krisberedskapsvecka ägde rum 27 sept-3 okt 2021 och hade temat demokrati. I år firar Sverige 100 år av demokrati och det uppmärksammades under krisberedskapsveckan med budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra mänskliga rättigheter. Ett öppet samhälle har kraft att stå emot det som kan hota vår självständighet. Därmed är du en del av Sveriges beredskap!

Krisberedskapsveckan i Bräcke kommun

Under krisberedskapsveckan deltar kommunen i aktiviteter tillsammans med länets andra krisberedskapsaktörer. Vad för typ av aktiviteter som anordnas varierar från år till år. På biblioteken i Bräcke, Gällö och Kälarne samt i kommunhusets reception i Bräcke ställer vi ut krisberedskapslådor och informationsmaterial under krisberedskapsveckan.

Krisberedskapsveckan 2022 äger rum vecka 39.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skolor fungerar vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett viktigt ansvar, du behöver planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn.

Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.

I våra broschyrer kan du få reda på mer om hur kommunen arbeter inför och vid en kris:

Broschyr om krisberedskap i Bräcke kommun (länk till PDF) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om risker i närområdet i Bräcke kommun (länk till PDF) Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Lär dig mer på egen hand

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en hel del material om krisberedskap på sin hemsida, som du kan ta del av när du vill. Exempelvis:

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Läs broschyren "Om krisen eller kriget kommer" (länk till PDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2021-12-17 av Stina Hylén