Dela sidan på sociala medier

Styrel - planering vid elbrist

Energimyndigheten arbetar tillsammans med kommuner, statliga myndigheter, länsstyrelser, privata aktörer och elnätsföretag för att kunna planera och hantera olika situationer som kan uppstå vid el-effektbrist. Planeringsprocessen heter Styrel. Om elbrist av någon anledning uppstår ska el styras till de verksamheter som bedöms vara viktigast för att samhället ska fungera. Alla kommuner i Sverige gör en kartläggning av sitt eget område.

Det svenska samhället är elberoende. Produktions- och distributionsstörningar i den svenska elförsörjningen kan få omfattande konsekvenser, såväl för samhället i stort som för den enskilda användaren. Om efterfrågan på el är större än tillgången riskerar den svenska elförsörjningen att kollapsa. För att skydda elförsörjningen i Sverige kan Svenska Kraftnät, som en sista åtgärd, beordra nätkoncessionshavare (elnätsföretag) att koppla bort delar av elnäten och därmed elanvändare. Detta kallas för manuell förbrukningsfrånkoppling och är en krisåtgärd som vidtas i yttersta nödfall för att undvika att hela, eller delar, av elsystemet kollapsar.

Bräcke kommun är med i Styrel

Bräcke kommun deltar i Styrel som handlar om att ta fram en plan där samhällsviktiga elanvändare ska prioriteras vid en eleffektbrist. Vi deltar i planeringsprocessen där den tredje planeringsprocessen avslutas under 2023 och samtidigt startar den fjärde omgången parellellt. Fjärdeomgången av planeringsprocessen pågår fram till 2025.

Eftersom samhället är mycket beroende av elförsörjning behövs det samverkan och planering. Inte minst för att kunna hantera och se till att samhället fungerar vid störningar eller kriser.

Om du är en samhällsviktig elanvändare

Bräcke kommun avgör vilken verksamhet som anses vara samhällsviktig inom kommunens geografiska område. Om din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare kan du anmäla det till kommunen. Lämna uppgifter kring verksamheten och motivera varför den anses vara samhällsviktig till kommunens säkerhetssamordnare på madeleine.teland@bracke.se.

foto på släckt gatulampa

Bräcke kommun är tillsammans med flera andra statliga och privata aktörer med i projektet Styrel.

Sidan publicerad 2024-03-26 av Linnea Ingelsson