Dela sidan på sociala medier

Stipendier och fonder

Kultur-, miljö- och idrottsstipendium

Stipendierna utdelas årligen av Bräcke kommunfullmäktige och är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom respektive område. Beloppet är 5 000 kronor vardera.

Stipendierna kan sökas av personer, grupper eller organisationer som är verksamma inom Bräcke kommun eller med anknytning till kommunen. Stipendiaterna kan också föreslås av allmänheten. Motivering för aktuell stipendiat bör framgå av ansökan.

Ansökan om stipendium skickas till:
Bräcke kommun
Box 190
843 21 Bräcke

Fonder som förvaltas av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Bräcke kommun förvaltar nedanstående fonder.

Bräcke skolors samfond

Utdelning ur fonden ska ske till elever i åk 6 och åk 9 inom Bräcke skolområde. Bedömningsgrunderna är: visad god kamratanda, berömvärd flit eller goda resultat i skolans praktiska ämnen. Utdelning sker en gång per år i samband med skolavslutning.

Beslut om utdelning fattas av Bräcke skolas rektor.

Stiftelsen Stipendiefonden

Utdelning ur fonden ska ske till grundskoleelever inom Kälarne skolområde (tidigare Håsjö och Hällesjö församlingars skolor). Utdelning sker en gång per år i samband med skolavslutning.

Beslut om utdelning fattas av Kälarne skolas rektor.

Sidan publicerad 2018-11-02 av Malin Johansson