Dela sidan på sociala medier

Stipendier och fonder

Nu är det dags att söka eller nominera årets kultur- miljö och idrottsstipendium 2022. Senast 11 oktober behöver vi din ansökan eller nominering.

Kultur-, miljö- och idrottsstipendium

Stipendierna utdelas årligen av Bräcke kommunfullmäktige och är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom respektive område. Beloppet är 5 000 kr vardera.

Stipendierna kan sökas av personer, grupper eller organisationer som är verksamma inom Bräcke kommun eller med anknytning till kommunen. Stipendiaterna kan också föreslås av allmänheten. Motivering för aktuell stipendiat bör framgå av ansökan.

Ansökan eller nominering skickas till:

Bräcke kommun
Box 190
843 21 Bräcke

Eller mejlas till: bracke@bracke.se

För mer information, kontakta Yngve Hamberg: 0693-161 27, yngve.hamberg@bracke.se

Så behandlar vi dina personuppgifter

När vi tar emot nomineringar behöver vi spara och behandla personuppgifter om den nominerade och om dig som lämnar nomineringen. Ansöker du för egen del kommer vi att spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna vi behandlar är namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Syftet med behandlingen är att handlägga ansökningar och nomineringar till olika utmärkelser.

Personuppgifterna hämtas från den ansökan/nominering som kommit in. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna raderas, eller överförs till slutarkivet där de bevaras för alltid, när de inte längre behövs för att handlägga ditt ärende. Vilka personuppgifter som sparas respektive raderas fastställs i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Den som nomineras kommer att informeras om att vi behandlar hens personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina och den nominerades personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0693-161 00 eller bracke@bracke.se. Du når vårt dataskyddsombud Malin Johansson på 0693-161 40. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidigare stipendiater

2021
Inga nomineringar kom in.

2020
Kultur: Mats Rolén, Uppsala.
Miljö: Revsunds lokalavdelning i Friluftsfrämjandet.
Idrott: Olivia Kålen, Marsätt.

2019
Kultur: Peter Frändén, för sin bok om Kälarne.
Miljö: Hällesjö bigård, för sitt arbete med våra viktiga pollinerare.
Idrott: Vincent Grein, för sin framgång med skidskytte.

2018
Kultur: Peter Lundgren, för hans arbete med att forska och berätta om Forsaleden och Forsagården.
Miljö: Bakgården i Revsund, för det hållbarhetstänkt som präglar deras företagande och mat.
Idrott: Bodsjöböle SK, för att de är en liten skidklubb som skapar stort engagemang.

Björnpriset

Kom ihåg att du under året också kan nominera personer till Årets björn, ett pris som delas ut till den som främjat samhällsutvecklingen i kommunen. Läs mer på sidan Björnpriset.

konfetti

Fonder förvaltade av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Bräcke kommun förvaltar nedanstående fonder.

Bräcke skolors samfond

Utdelning ur fonden ska ske till elever i åk 6 och åk 9 inom Bräcke skolområde. Bedömningsgrunderna är: visad god kamratanda, berömvärd flit eller goda resultat i skolans praktiska ämnen. Utdelning sker en gång per år i samband med skolavslutning.

Beslut om utdelning fattas av Bräcke skolas rektor.

Stiftelsen Stipendiefonden

Utdelning ur fonden ska ske till grundskoleelever inom Kälarne skolområde (tidigare Håsjö och Hällesjö församlingars skolor). Utdelning sker en gång per år i samband med skolavslutning.

Beslut om utdelning fattas av Kälarne skolas rektor.

Sidan publicerad 2022-02-01 av Johannes Löfgren