Dela sidan på sociala medier

Björnpriset i Bräcke kommun

 

Priset Årets Björn delas ut till den eller de som med sina insatser eller bedrifter främjat samhällsutvecklingen i kommunen och som är föregångare i arbetet med att skapa mervärde för de som bor och verkar i kommunen.

Vem blir Årets Björn 2021? Det bestämmer du!

Senast den 18 oktober vill vi att ni skickar in ert förslag på kandidater med motivering, via formuläret på den här sidan. Priset delas ut i december varje år.

Prismottagaren ska under året ha bidragit till att skapa stolthet och engagemang eller att uppmärksamma platsen Bräcke kommun. Priset på 5 000 kr kan delas ut till personer, grupper eller organisationer som har sin bas i Bräcke kommun.

Vill du hellre posta din motivering skickar du den till Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke och märker kuvertet "Årets Björn".Ange namn på organisationen eller personen.

Beskriv varför den du nominerar borde tilldelas priset.
Kontaktuppgifter till den nominerade: * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter till den nominerade:Ange kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter till dig som lämnar förslaget * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter till dig som lämnar förslaget
Så behandlar vi dina personuppgifter

När vi tar emot nomineringar behöver vi spara och behandla personuppgifter om den nominerade och om dig som lämnar nomineringen. Ansöker du för egen del kommer vi att spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna vi behandlar är namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Syftet med behandlingen är att handlägga ansökningar och nomineringar till olika utmärkelser.

Personuppgifterna hämtas från den ansökan/nominering som kommit in. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna raderas, eller överförs till slutarkivet där de bevaras för alltid, när de inte längre behövs för att handlägga ditt ärende. Vilka personuppgifter som sparas respektive raderas fastställs i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Den som nomineras kommer att informeras om att vi behandlar hens personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina och den nominerades personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0693-161 00 eller bracke@bracke.se. Du når vårt dataskyddsombud Malin Johansson på 0693-161 40. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Förra årets björn

2020 var det Per Hakfelt som tog emot priset som Årets Björn, för att han med basen i sitt företagande varit en drivande kraft bakom samhällsutvecklingen i Bräcke. Läs mer om Hakfelt Produktion AB och den generationsväxling som skett på företaget i artikeln på brackenasta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare björnar

Årets Björn 2020 blev Ove Kjellberg, tack vare att han varit drivande bakom att väg 711 mot Albacken asfalterats. (Läs mer om vägen som gick vägen i Nära 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Årets Björn 2018 blev Sundsjö Hembygdsförening, för sina insatser under skogsbränderna. (Läs mer om dem i Nära 2019) Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Årets Björn 2017 blev Leif Milling, fotograf som med sina vackra bilder skapar stolthet över Bräcke kommun som plats att bo på. (Läs mer om honom i Nära 2018 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.).

Prisets namn kommer från björnen på Bräckes kommunvapen. En björn som rör sig bland höga berg och vackra dalar, bland fiskrika sjöar och bärdoftande skogar. En modig björn som tar vara på det som finns i närområdet och skapar förutsättningar för ett rikt liv både för sig själv och andra.

Stipendier 2021

Kom ihåg att du under hösten också kan nominera dig själv eller någon annan till kultur-, miljö- och idrottstipendiet. Läs mer på sidan Stipendier och fonder.

Sidan publicerad 2021-09-08 av Stina Hylén