Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om covid-19: "Vi kan behöva dig som har tid över"

Uppdaterad 25 mars kl 9.30.

Konsekvenserna av Coronavirusets framfart är i dagsläget svåra att överblicka. Vi hoppas alla att det snart har gått över och att livet kan fortsätta som innan, utan oro och inskränkningar i våra liv.

Bengt Flykt, kommundirektör

Vi har nu en viss samhällsspridning i länet och tester genomförs inte längre i samma omfattning. Samtidigt sprids vanliga förkylningar och influensor. I detta planerar kommunen för en situation där vi under lång tid kommer att ha personal sjuka i våra samhällsviktiga verksamheter. Dessa verksamheter är skola och barnomsorg, som ger föräldrar möjlighet att arbeta, samt vård och omsorg av äldre och de med särskilda behov. Vård- och omsorgsverksamheten pågår dygnet runt och går inte att stänga. Kommer vi till ett läge där de saknas mycket personal kommer vi behöva hjälpas åt för att klara den samhällsviktiga verksamheten. Vi är inte där än men det kan komma en dag när vi behöver dig som har tid över.

Under tiden är vårt fokus alltjämt på att skydda de mest sårbara och att hålla nere kontaktytorna för att en spridning inte ska gå så fort. Av den anledningen har vi till exempel i samråd med regionen tillsvidare stängt familjecentralen i Bräcke. Ungdomsgårdarna i Bräcke, Pilgrimstad och Gällö är också från och med denna vecka (13) stängd. Inte för att ungdomarna på något sätt tillhör riskgruppen utan för att delar av personalen möter personer ur riskgrupperna i andra sammanhang.

Vi ber om överseende med att servicenivån i andra verksamheter kan behöva minska i syfte att hålla vår personal frisk för att lösa alla akuta saker som kan uppstå. Vi behöver också fokusera på att snabbutreda frågor för att ta fram beslutsunderlag som är grundade i behov hos verksamheter och målgrupper, för att planera hållbart. Vi har till exempel beslutat att våra tekniker enbart kommer åtgärda akuta fel hos våra hyresgäster i detta läge. Det för att hålla nere antal kontakter och minska en eventuell smittspridning.

Just nu kontaktar vi även många företagare i kommunen för att fånga upp hur de har drabbats av detta. Krisledningsgruppen har fortsatt möten minst två gånger per vecka och flera tjänstepersoner deltar i länsövergripande nätverk varje vecka för att tillsammans hitta lösningar och planera framåt. Allt som görs syns inte men det pågår ett otroligt stort arbete i hela samhället, bland medarbetarna i den kommunala verksamheten, frivilliga som stöttar äldre med inköp och annat, företagare som kommer på kreativa lösningar, alla som stöttar någon som inte har svenska som första språk och alla som följer myndigheternas råd.

Alla är viktiga i vårt gemensamma arbete att ta oss igenom detta! Det är nu tid att hjälpas åt!

Bengt Flykt, kommundirektör

PS. Har du möjlighet att jobba extra i våra samhällsviktiga verksamheter? Anmäl ditt intresse på www.bracke.se/ledigajobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på tel 0693-163 46.


För information om hur våra verksamheter i dagsläget berörs, besök sidan Så jobbar kommunen med anledning av Covid-19

Senast uppdaterad kl. 08.7 16/04