Dela sidan på sociala medier

Bekräftad smitta inom äldreomsorgen – det här gör kommunen

Publicerad 12 maj kl 13.12

Vi har inom äldreomsorgen i helgen haft en snabb ökning av antalet brukare med covid-19 och har i dagsläget sex smittade. Bräcke kommun kommer från och med den här veckan att rapportera antal smittade brukare och antal smittad vård- och omsorgspersonal med veckovisa intervaller.

På grund av patientsekretess går kommunen inte ut med uppgiften om var de smittade brukarna bor. Eftersom vi är en liten kommun går det att identifiera på individnivå om detaljer kring den smittade lämnas ut, vilket strider mot smittskyddslagens sekretess. Det som är viktigt att bära med sig är att de som är berörda, t.ex. anhöriga till den smittade, kommer att få reda på det.

Regionen har börjat screena (provta) både frisk och insjuknad personal på vissa enheter.

Med start på torsdag och därefter varje torsdag kommer vi här på hemsidan redovisa antal smittade brukare och antal smittad vård- och omsorgspersonal.

Vilka åtgärder vidtar kommunen?

I Bräcke kommuns äldreomsorg har vi jobbat intensivt med hanteringen av corona ända sedan smittan dök upp i världen. Vi började med pandemiplanering som bland annat handlar om hur bemanningen och lokaler säkras i ett krisläge. De konkreta åtgärder vi vidtagit tidigare handlar om sådant som besöksförbud på boenden, förbud mot utomstående aktiviteter, inga besök från biståndshandläggare och enbart akuta besök från fastighetsskötare. Vi har också infört nya rutiner för tvätt, städ och matservering samt jobbat med utbildningsinsatser för ordinarie personal och vikarier kring vårdhygien, kohortvård och skyddsutrustning. Som ett exempel på det senare har vi haft en gemensam informations- och utbildningsdag för all personal samt spelat in en film om vår skyddsutrustning.

När smittan nu är ett faktum inom äldreomsorgen vidtas ytterligare åtgärder för att minska spridningen och skydda våra sköraste. Här är en del av det vi gör i Bräcke kommun:

  • Isolering av smittade brukare.
  • Separata omklädningsrum och matrum för personalgrupper i så stor utsträckning som möjligt.
  • Se till att personal som arbetare med smittade vårdtagare i så liten utsträckning som möjligt kommer i kontakt med andra vårdtagare (för vissa yrkeskategorier, såsom läkare, går detta inte att fullfölja).
  • Minimera kontakter mellan olika arbetsgrupper och arbetsområden.
  • Distansering mellan brukare på boenden.
  • Chefer har beredskap.
  • Bemanningsfunktionen jobbar helger för att stötta upp med extrapersonal.
  • Nya vilrum och färdiga matlådor har kommit på plats för att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal som måste jobba förlängda pass.
  • Introducering av skyddsmask 90 för att trygga materialförsörjningen.
  • Planering för omplacering av personal till vård- och omsorgsavdelning från kommunens andra avdelningar vid behov.
Senast uppdaterad kl. 11.13 18/05