Dela sidan på sociala medier

Besök snart möjliga på äldreboenden

Regeringen har beslutat häva det nationella besöksförbudet på särskilda boenden från och med 1 oktober. Kommunen jobbar nu med rutiner för hur besök ska kunna ske.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen rekommenderar landets kommuner att upphöra med besöksförbudet på särskilda boenden för äldre från och med 1 oktober. Bakgrunden till beslutet är att besöksförbudet får negativa konsekvenser för hälsan. Samtidigt har kunskapen om förebyggande åtgärder ökat och smittspridningen minskat sedan 1 april, då besökförbudet infördes.

Fortsatt försiktighet

Att det nationella besöksförbudet hävs betyder inte att vi i Bräcke kommun kan ha boenden öppna som förut, innan coronapandemin. Eftersom smittan fortfarande finns i samhället kommer besöken framöver att behöva ske på ett ordnat sätt med fastställda rutiner.

De kommande dagarna ska Folkhälsomyndigheten fastställa instruktioner kring besöksrutiner, med fokus på avstånd och hygien för att minska risken för smittspridning.

Dessa instruktioner ska kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och lokala riskanalyser för hur besök kan genomföras på respektive boende.

Exakt hur de lokala rutinerna för besök kommer att se ut hos oss i Bräcke kommun kommer vi att återkomma om efter att Folkhälsomyndigheten inkommit med rekommendationer och efter att riskanalyser genomförts.

Du som anhörig till någon som bor på särskilt boende kommer att få informationsbrev om det som gäller och vi lägger också ut informationen här på hemsidan.

Samlingssida om vår hantering av coronaviruset

utropstecken, frågetecken

Klicka på bilden eller gå in på www.bracke.se/corona så hittar du vår samlingssida med information om hur pandemin berör oss i Bräcke kommun.

Senast uppdaterad kl. 12.27 17/09