Dela sidan på sociala medier

Förtydligande om förskolor och skolors rutiner kring covid-19

För information om hur våra verksamheter i dagsläget berörs, besök sidan Frågor och svar och sidan Så jobbar kommunen med anledning av Covid-19. 

Längre ner på sidan kommer du till arkivet för alla coronarelaterade nyheter.

Förskolor och skolor har överlag goda rutiner och erfarenhet av att arbeta med smittor och infektionssäsonger av olika slag så som höstblåsor, vattkoppor och magsjuka. Här kan du läsa om de rutiner som gäller för att minska risken för spridning av covid-19.

Informationen kommer från Barnhälsovården, Smittskyddsenheten och Primärvården i Region Jämtland Härjedalen.

litet barn tvättar händerna

När kan barnen gå till förskolan/skolan och inte?

Med stöd i Folkhälsomyndighetens och Region Jämtland Härjedalens smittskyddsenhets riktlinjer gäller följande för barn i förskole- och skolverksamhet:

  • Barn ska, som alltid, hållas hemma från förskola och skola vid ett akut insjuknande med symptom tydandes på infektion (det vill säga feber, snuva, halsont, hosta, kräkning/diarré och liknande). Efter två dagars symptomfrihet kan de återgå i verksamheten.
  • Barn kan återgå till förskola/skola trots kvarstående rinnsnuva/kondenssnuva eller torrhosta, under förutsättning att de är pigga och feberfria samt att de har varit hemma från i minst en vecka.
  • Vårdnadshavare/närstående som lämnar barn på förskola eller skola ska vara friska enligt ovan.
  • Syskon eller familjemedlemmar som är friska och inte har några symtom kan gå till förskola, skola och arbete som vanligt.

Läs mer om viruset och dess symptom på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är förskolans/skolans rutiner?

  • I förskolans och skolans lokaler och för personal gäller för närvarande förstärkta hygienrutiner.
  • Det finns i dagsläget inget som tyder på att förskola och skola är verksamheter speciellt utsatta för smittspridning av coronavirus.
  • Möjlighet för personal att bli provtagen avseende coronavirus finns via hälsocentral.
  • Barnhälsovården och BVC är förskolans medicinska resursenhet. Elevhälsan och skolsköterskan är skolans medicinska resursenhet. Om du som barn, förälder eller personal har fler frågor eller funderingar vänd dig gärna till din BVC, din skolsköterska eller den Hälsocentral som ni tillhör.

Om rätten till förskola

Barn ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det innefattar även barn med rätt till 15 timmar förskolevistelse per vecka. Utifrån skolförfattningarna finns det i dagsläget inte några möjligheter för huvudmän att hantera personalbrist eller minska smittspridning genom att begränsa rätten till förskola för vissa barn. Det är i enlighet med Barnkonventionen viktigt att ta hänsyn till barnets bästa i alla beslut som berör barn.

Prioritering vid sjuktoppar

Om det uppstår personalbrist på en förskola till följd av covid-19 kommer barnomsorg för barn till föräldrar med samhällsviktiga arbeten att prioriteras. På sidan Så jobbar kommunen med anledning av Covid-19 under fliken "Förskola" kan du läsa hur förfarandet går till, om det blir aktuellt.

Senast uppdaterad kl. 11.40 22/05