Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om covid-19

Uppdaterad 24 juli

Här hittar du svar på några vanliga frågor om hur covid-19 påverkar kommunens verksamheter, listande under olika avdelningar och enheter. Nya frågor som tillkommer läggs högst upp i respektive lista.

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/corona

Coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan.

Frågor och svar om vård och omsorg

 • Kan personer som visat sig ha antikroppar mot covid-19 besöka sina anhöriga på särskilda boenden?

I nuläget nej.

Socialstyrelsen rekommenderarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att äldreboenden i första hand tar emot besök utomhus. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt.

För personer som har antikroppar mot covid-19 kan detta vara en grund för att få göra besök inne på boendet, om boendet kan försäkra sig om att testresultatet är tillförlitligt. Smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska i regionen och kommunen arbetar med en rutin för detta och tillsvidare gör Bräcke kommun därför inga undantag i besöksförbudet för personer med antikroppar.

Lär mer om undantag i besöksförbudet i nyheten Påmminelse om besöksförbudet på boenden.

 • Varför erbjuds inte hemtjänst till de som besöker sina fritidshus i sommar?

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att inte erbjuda hemtjänst till dessa personer sommaren 2020. Anledningen är att sjukfrånvaron bland vård- och omsorgspersonalen riskerar att vara hög periodvis, vilket gör det svårt att ge service till extra personer.

 • Vad gör kommunen för att förhindra smittspridning inom vård och omsorg?

Bräcke kommun har vidtagit en rad åtgärder redan innan vi hade en allmän smittpridning och vidtar nya rutiner när det krävs. Läs mer om det arbetet i nyheten Bekräftad smitta inom äldreomsorgen – det här gör kommunen.

 • Varför berättar inte kommunen var smitta finns om det finns smittade?

Medarbetares, elevers eller brukares hälsotillstånd är sekretessbelagda. Läs mer i nyheten Varför kan vi inte berätta var smitta finns?

 • Varför har inte all personal skyddsutrustning?

Corona-viruset smittar från person till person genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. En frisk person som har stöd av personal skyddas mot smitta genom att personalen har god handhygien och rena kläder. Det är inte klarlagt att användande av skyddsutrustning till exempel munskydd, skulle minska smittspridningen. Det kan däremot innebära en ökad smittrisk när man tar av och på munskyddet. Vid vård av person med covid-19 använder personalen speciell skyddsutrustning för att skydda sig själva från smitta.

Läs mer i nyheten Om skyddsutrustning för personal till friska medborgare.

 • Vad gäller angående besök på särskilda boenden?

Regeringen har tagit beslut om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden som träder i kraft 1 april. Anledningen är att de som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Bräcke kommun följer naturligtvis förbudet. När det gäller eventuella undantag får kontakt tas med enhetschef vid respektive boende.

 • Politikerna har beslutat att erbjuda varuhemsändning till alla över 70 år. Varför bara till dem och inte till andra riskgrupper?

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har sagt att den enskilt största riskfaktorn är hög ålder och man anger 70 år som en brytpunkt. Hur covid-19 påverkar andra grupper i samhället verkar inte vara helt klarlagt. Vi stödjer oss därför mot centrala myndigheters rekommendationer.

Läs mer om varuhemsändning i nyheten Tillfällig varuhemssändning.

 • Kommer kommunen att öppna upp för utomstående att komma in och arbeta hos oss vid kris?

Ja, vi har redan nu börjat annonsera om att vi kan komma att behöva extra personal. Har du tid över och kan jobba i vår samhällsviktiga verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till bemanningsenheten.

För de som är intresserade av att volonärarbeta i coronakrisen hänvisar vi till Röda korsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som samordnar detta.

 • Hur arbetar hemtjänsten för att hindra smittspridning?

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare.

 • Vad ska jag som har hemtjänst tänka på för att minska smittspridning?

De mest effektiva sätten att skydda sig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att:

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.

- Hosta och nysa i armvecket.

- Undvik att röra ögon, näsa och mun.

- Undvik kontakt med sjuka människor.

 • Jag har hemtjänst – vad ska jag göra om jag blir sjuk?

Om du känner dig sjuk bör du i första hand stanna inne tills du varit symptomfri i två dagar. Covid-19 har symptom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Meddela hemtjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning för att du ska få den hjälp du behöver. Får du insatser från hemsjukvården så kontaktar hemtjänstpersonalen ansvarig sjuksköterska.

Behöver du få sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid svåra symtom ring 112.

Tänk också på att följa de vanliga hygienråden som att tvätta händerna noga och nysa i armvecket.

 • Hur gör ni om en person som har hemtjänst skulle bli smittad av covid-19?

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har exempelvis mycket god handhygien och vi använder skyddsutrustning.

 • Hur vet jag att personalen som arbetar i hemtjänsten inte är sjuk?

Personal med förkylningssymptom ska stanna hemma tills de varit symptomfria i två dagar. Om någon ur personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den avsluta arbetspasset direkt och gå hem.

 • Kan jag tacka nej till ett besök från hemtjänsten om jag är orolig för smitta?

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

 • Hur får jag som hemtjänsttagare veta vilket stöd jag får framöver?

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna vilket är mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så att du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

 • Får jag som hemtjänsttagare tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle?

Individuella bedömningar görs men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt möte vid ett senare tillfälle.

 • Hur informerar Bräcke kommun om covid-19?

Vår lokala information finns på Bräcke kommuns webbsida www.bracke.se. Generell information hittar du hos folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hjälp gärna dina anhöriga som inte är digitala att ta del av myndigheternas informationen. Tipsa dem gärna om att lyssna på Sveriges radio P4 för att nås av generell information om viruset.

 • Vem kan jag kontakta om jag är orolig över pandemin?

Du kan ringa till anhörigstödjare Mona Rylander för att få råd och stöd i hur du kan hantera situationen och hjälp att hitta nödvändig information. Hon finns även tillgänglig för att lyssna på dina tankar, oro och känslor. Mona når du onsdagar kl 8-17 på telefonnumret 070- 375 16 95 eller genom växeln: 0693-161 00.

Det finns också några nationella stödtelefoner du kan ringa om du känner oro.

-Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80 kl 21-06

-Röda korset har en stödtelefon dit allmänheten kan ringa för att dela tankar och oro inför den situation som Sverige och världen befinner sig i på grund av coronautbrottet. Du kan få stöd och råd i hur du kan hantera situationen. Alla samtal är anonyma.

Röda korsets stödtelefon har öppet mån-fre kl 12-16 på Tel 0771-900 800

Läs mer om stödtelefonen på Röda korsets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att om ditt ärende gäller medicinska bedömningar ska du istället ringa 1177.

-Mind har upprättat en äldrelinje dit du kan ringa om du är över 65 år och känner dig orolig. Telefonen är öppen vardagar kl 10-15 och har nr 020-22 22 33.

Läs mer om äldrelinjen på Minds hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Vad ska jag som anhörig tänka på för att minska smittspridning?

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska du som anhörig inte besöka din närstående om du har symptom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter så långt det går. Om du ändå behöver besöka en anhörig – kom ihåg att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter varje besök.

 • Samtidigt som vi ska ta hand om de gamla, ska vi inte gå dit – hur ska jag som anhörig tänka?

Tänk på att bara göra nödvändiga besök och om du gör besök – var säker på att du inte har några förkylningssymptom. Var noga med handhygienen. Du kan också ringa istället för att göra ett besök. Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller lämna varor vid dörren.

 • Vilka hygienrutiner har ni i kommunen?

Rutin för basal vårdhygien finns. Rutinens syfte är att förebygga och hindra smittspridning. Sjuksköterska och enhetschefens ansvar är att informera och utbilda personal att följa gällande hygienrutiner. Samtlig personal får vid introduktion kunskap om gällande rutiner. I samband med Covid – 19 har vi extra utbildningsinsatser på alla enheter i kommunen.

Skyddsmaterial delas ut centralt via region Jämtland Härjedalen.

Skyddsutrustning ska användas vid misstänkt eller bekräftad smitta.

Frågor och svar om förskola/skola

 • När kan barnen gå till förskolan/skolan och inte?

Läs om det här i nyheten Förtydligande om förskolor och skolors rutiner kring covid-19

 • Varför stängde inte skolorna när pandemin bröt ut?

Vi följer Folkhälsomyndigheternas råd och har därför inte stängt några skolor.

 • Jag har ansträngd ekonomi. Om skolan stänger är jag rädd att jag inte har råd att köpa lunch och mellanmål till mina barn. Hur tänker skolorna kring detta?

I dagsläget är det inte aktuellt att stänga några skolor. Vid en nationell stängning kommer vi följa statliga riktlinjer även här.

Frågor och svar om bibliotek, fritidsgårdar och kulturskola

 • Har biblioteken öppet?

Ja, vi har öppet som vanligt på alla ställen! Men vi vill att du som besökare följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att stanna hemma även vid lättare förkylningssymtom. Ring eller mejla om du vill ha hjälp med något, vi svarar även utanför öppettiderna. Kontaktuppgifter hittar du på bracke.se/biblioteklänk till annan webbplats

Om vi behöver göra ändringar i öppettiderna för att vi får svårt med bemanningen kommer vi att meddela ändringar här och på bibliotekens sidor.

 • Mina böcker är sena, får jag betala förseningsavgift?

Nej, biblioteken i Bräcke kommun har inga förseningsavgifter. Vill du låna om går det att göra på hemsidan om du har pinkod, annars går det fint att ringa eller mejla till ditt närmsta bibliotek.

 • Hur fungerar det med lån av eböcker, eljudböcker och film på nätet?

Du behöver ha ditt lånekortsnummer och din pinkod, och all information om hur man gör finns på bracke.se/biblioteklänk till annan webbplats. Där kan du också få hjälp med att lägga till en pinkod om du inte redan har det.

 • Jag är inte låntagare idag, hur gör jag för att registrera mig?

Du måste legitimera dig och skriva på en förbindelse om att följa våra låneregler, och då behöver du göra ett besök på ditt närmsta bibliotek. Men om du inte kan komma till oss just nu pga sjukdom/karantän, så kontakta ditt närmsta bibliotek.

 • Varför får man inte låna hur många eböcker eller filmer man vill?

Biblioteken betalar i efterskott för varje enskilt lån, till de olika företag som förser dig med eböcker, eljudböcker och filmer. Det skulle bli svårt att planera hur vi ska fördela budgeten mellan e-medier och pappersböcker/tidningar om vi inte hade några spärrar, så därför ligger det begränsningar på tex hur många e-böcker man kan låna under en vecka.

Just nu är den gränsen tillfälligt höjd för just e-böcker, så man kan låna fem stycken e-böcker under en sjudagarsperiod, jämfört med två i vanliga fall. Regional biblioteksverksamhet i Jämtland-Härjedalen som samordnar e-bokstjänsten skjuter till extra medel under pandemin. Det tackar vi för, och hoppas att det ska vara till glädje för våra låntagare.

 • Går biblioteksbussen som vanligt?

Ja, den går enligt samma tidtabell som den brukar, men har lite andra rutiner än vanligt för att undvika trängsel i bussen. Information om eventuella förändringar hittar du på biblioteksbussens egen sida:

Om biblioteksbussen på Östersunds biblioteks hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Har fritidsgårdarna öppet?

Det är olika aktörer som sköter de fritidsgårdar som har kommunalt stöd, och de ser ganska olika ut. I Bräcke och Gällö har verksamheten stängt för våren, men det beror främst på att personalen behövs i sina huvudanställningar inom vård och skola. Pilgrimstad som är föreningsdriven har också bestämt sig för att hålla stängt tills vidare, medan Kälarne kommer att ha öppet så länge inte grundskolan bestämmer något annat.

 • Har kulturskolan undervisning som vanligt?

Ja, våra lärare har musiklektioner som vanligt på alla skolor. Men vi har sällan möjlighet att sätta in vikarier i vår verksamhet, så om någon lärare blir sjuk så ställs lektionen in. Då sätter vi upp informationslappar på den skolan, precis som vi brukar göra i vanliga fall.

Frågor och svar om kommunhusets reception

 • Är receptionen öppen?

Ja. Även här gäller samma rekommendationer som i övriga samhället, det vill säga har du symptom ska du inte besöka receptionen.

Frågor och svar om socialtjänsten

 • Många barn är hemma mer än vanligt nu och jag är orolig för att ett barn far illa i sitt hem, vad ska jag göra?

Socialtjänstens verksamhet fortgår som vanligt så finns det oro för att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du når dem via kommunens växel 0693-161 00 under kontorstid. Efter kontorstid och om situationen är akut och inte kan avvakta kommande vardag ring 112 och be att få prata med social beredskap för Bräcke kommun. Då tar vi emot din oro och handlägger ärendet precis som vanligt.

 • Jag är orolig för hur min ekonomi påverkas, hur kan jag få stöd?

Vuxna personer har ett grundläggande ansvar att själv försörja sig och sin familj och ska göra allt de kan för att undvika försörjningsproblem. Men ibland uppstår situationer i livet som innebär att man under en period kan behöva stöd och ekonomisk hjälp. Om du är orolig för hur din ekonomi påverkas kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare för vägledning och om den ekonomiska situationen blir ansträngd kan du lämna in en ansökan om försörjningsstöd till socialtjänsten. Då utreder vi din ansökan och bedömer om du har rätt till bistånd. Kommunens budget- och skuldrådvigare når du via växlen 0693-161 00.

Läs mer på sidan Budget och skuldrådgivning.

 • Varför tar ni inte emot besökare i kommunhuset i samma utsträckning?

Vi minskar servicegraden i vissa verksamheter i syfte att minska antalet kontaktytor. Det för att skydda både vår personal och våra medborgare från smitta. Brådskande ärenden kommer vi fortsätta hantera.

 • Om jag som anställd varit i kontakt med en coronasmittad person ska jag gå till jobbet då?

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att du kan gå till jobbet så länge du är frisk men läget förändras snabbt och vi rekommenderar att du har en dialog med din chef.

 • Jag har massor av frågor om coronaviruset, vart vänder jag mig för att få rätt information?

Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns aktuell och bekräftad information om coronaviruset.

Frågor och svar om företagande

 • Hur stöttar kommunen företag under pandemin?

-De företagare som har Bräcke kommun som hyresvärd har möjlighet att få anstånd med hyran, eller så kan de företag som har de utpekade SNI-koderna enligt det statliga stödet för hyresreduktion få en sänkning med 50 procent under perioden 1 april–30 juni 2020. Ta kontakt med Teknik- och infrastrukturavdelningen för en diskussion om vilket upplägg som passar ert företag. Kontakt: tekniska@bracke.se

-För frågor om andra avgifter, till exempel vatten/avlopp, som ert företag skulle vara behjälpt av att få anstånd med kan du också kontakta Teknik- och
infrastrukturavdelningen: tekniska@bracke.se

-Bygg- och miljönämnden har fattat beslut att omplanera årets verksamhet. Deras verksamhet anpassas gentemot företagen och tar hänsyn till den aktuella situationen. Verksamhet senareläggs och arbetet utförs i den mån det går på distans.

-De inspektörer som genomför kontroll har förståelse för att situationen kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen. Kontakt: bygg-miljonamnden@bracke.se

-Årsdebiteringen för livsmedelskontroll kommer att skjutas till det 4:e kvartalet 2020 enligt nationella myndigheters rekommendationer.

Näringslivssupporten

Bräcke kommun är en del av Region Jämtland Härjedalens nystartade Näringslivssupport. Region Jämtland Härjedalen startar en Näringslivssupport för att stötta företagare i länet på uppdrag av politiken med anledning av Covid-19. Detta i syfte att anordna en samlingspunkt för företagare för att mildra effekten av det rådande läget. Näringslivssupporten är bemannad kl 8-17 varje vardag och nås via:

E-post: naringslivssupport@regionjh.se
Tel: 073–508 94 13

Läs mer på Region Jämtland Härjedalens hemsidalänk till annan webbplats

Du som företagare kan också höra av dig till Bräcke kommuns näringslivsutvecklare Helen Boström med frågor och
funderingar:

E-post: helen.bostrom@bracke.se
Tel: 0693-161 41

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Information om det hittar du under Företagande och utveckling.

 • Var kan jag som företagare hitta mer information?

Verksamt.selänk till annan webbplats har samlat information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

FAQ
Senast uppdaterad kl. 11.13 24/07