Dela sidan på sociala medier

Information angående idrottshallar

Publicerad 22 jan

Krisledningsgruppen i Bräcke kommun har fattat beslut om att föreningslivet ska kunna starta sin barn- och ungdomsverksamhet i kommunens idrotts- och simhallar från och med den 14 februari.

Inför öppningen arbetar kommunen med att ta fram kvadratmetermått på hallar och omklädningsrum till anvisningar om max antal deltagare, detta för att hjälpa föreningarna att uppfylla de krav som ställs av Folkhälsomyndigheten.

– Förhoppningsvis kan föreningar snart återuppta sin viktiga ungdomsverksamhet, även den som sker inomhus i sporthallar och simhallar, och det känns glädjande, säger Jörgen Persson, kommunstyrelsens ordförande.

Även innan kommunen formellt stängde hallarna valde föreningarna att pausa sina verksamheter, och de som fortsatt bedriva verksamhet har tagit sitt ansvar utifrån vad Folkhälsomyndigheten och idrottsrörelsen rekommenderar.

– Våra föreningar är otroligt duktiga och vi känner oss trygga med att de alltid tar ett väldigt stort samhällsansvar, både i vardag och i kris, säger Jörgen Persson.

Senast uppdaterad kl. 09.44 03/02