Dela sidan på sociala medier

Information med anledning av kriget i Ukraina

Uppdaterad 12 maj 2022

Migrationsverket har e-tjänst för skyddsansökan

Migrationsverkets sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om vem som omfattas av massflyktsdirektivet och hur du ansöker om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet. Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har också informationsmaterial på ukrainska.

Bra information från landets myndigheter

Här har vi samlat länkar och tips på information.

Lättläst: du kan läsa broschyren om krisen eller kriget kommer på lätt svenska på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den finns också på teckenspråk, du hittar videon här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Allmän information: du kan läsa mer om Rysslands invasion av Ukraina på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du hittar också information om skyddsrum på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns även en karta över Sveriges skyddsrum på MSB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om bistånd till människor som flytt från Ukraina. Du kan också ta del av Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information om vaccinering för ukrainska flyktingar.

Information till barn: krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om hur du pratar med barn som är oroliga för krig. Uppsala universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har i ett forskningsprojekt tagit fram information som riktar sig till föräldrar som tvingats fly från krig.

Information om människohandel: Hos Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information på ukrainska och engelska om människohandel. Polismyndigheten har också ett informationsblad på engelska och ukrainska om människohandel, som du kan ladda ned Pdf, 225.5 kB, öppnas i nytt fönster. och skriva ut.

Förundersökning om krigsbrott: Polisen uppmanar dig som har blivit utsatt eller sett våld mot civila i Ukraina - att ta kontakt med Polisen. Du kan läsa mer på Polisens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsen i Jämtlands län: här kan du läsa om Länsstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbete med anledning av omvärldsläget.

Viktigt att veta om du erbjuder flyktingar boende

Flyktingar med behov av ekonomiskt stöd har rätt till dagersättning
Personer som söker uppehållstillstånd som asylsökande eller enligt massflyktdirektivet har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket om de inte klarar att ordna det på egen hand. För att få boende eller ersättning ska personen registrera sig personligen hos Migrationsverket. Direkt vid ansökan kan den sökande få hjälp med mat och någonstans att bo om det finns ett akut behov. Dagersättning utgår från den dag man får sitt tillstånd beviljat med stöd av massflyktsdirektivet. Via länken finns mer information om storlek på dagersättning och andra ersättningar man i vissa fall kan få. Det är samma regler som gäller både för asylsökande och personer som omfattas av massflyktsdirektivet: Ekonomiskt stöd - Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket kan inte betala hyra eller annan ersättning till privatpersoner som upplåter bostäder till flyktingar
Migrationsverket kan inte placera personer hemma hos en privatperson och kan därför inte betala ut ersättning till privatpersoner av juridiska skäl. Det är däremot helt tillåtet för flyktingar att bo hos privatpersoner så länge de så önskar. Om boendesituationen inte skulle vara hållbar på sikt behöver flyktingen kontakta Migrationsverket för att anmäla sitt behov av bostad. Flyktingen behöver besöka Migrationsverket fysiskt eftersom denne ska kunna legitimera sig. Migrationsverket ordnar då en plats i ett boende i deras regi där ledig plats finns. Närmaste servicecenter finns i Sundsvall. På Migrationsverkets sida servicecenter - Sundsvall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information och öppettider.

Barn under 18 år har rätt till skolgång
Barn under 18 år har rätt till skolgång och kommunen ska ta emot barn i grundskolan inom 4 veckor från det man ansökt om plats. Barn i åldern 3–5 år har rätt till allmän förskola, dvs 15 timmar/vecka, enligt samma regelverk som gäller folkbokförda barn. Blanketter för ansökan till grundskola och förskola: E-tjänster och blanketter - Bräcke kommun (bracke.se) Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta respektive skola (Grundskola - Bräcke kommun (bracke.se) Länk till annan webbplats. och rektor på förskolan (Förskola - Bräcke kommun (bracke.se) Länk till annan webbplats. för att ställa frågor.

Barn som kommer utan sällskap av någon av sina vårdnadshavare
Om det finns barn under 18 år som inte är biologiska barn till någon i sällskapet, eller saknar vårdnadshavare, ska det snarast anmälas in till kommunens socialtjänst. De räknas då som ensamkommande barn och omfattas av särskilda insatser

Övriga rättigheter
Den som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet har rätt till begränsade vårdinsatser s.k. ”vård som inte kan anstå” vilket i praktiken innebär sjuk- och tandvård av akut karaktär, mödrahälsovård, vård vid abort, och preventivmedelsrådgivning. Barn under 18 år har samma rätt till vård som medborgare i landet.

Den som omfattas av massflyktsdirektivet har också rätt att arbeta i Sverige. Det gäller även vissa asylsökande, dock inte alla.

Här finns mer information på Migrationsverkets hemsida
Frågor och svar om situationen i Ukraina - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Frivilliga insatser

Du som vill skänka saker och erbjuda din hjälp kan kontakta Kristina Wåger (ABF) på 0693-104 25 eller Kristina.wager@abf.se

Det är många privatpersoner som har kontaktat Bräcke kommun om frivilliga insatser – och som erbjuder sin hjälp. Vi är tacksamma för ditt engagemang även om vi inte behöver din hjälp eller ditt stöd just nu.

Kommunen samlar in alla frivilliga insatser som kommer in till oss. Om det behövs och blir aktuellt kommer vi att kontakta dig.

För dig som vill erbjuda stöd, hjälp och insatser:

  • fundera på vilken hjälp eller vilket stöd som du kan erbjuda.

Du skickar sedan ditt svar till integrationsservice@bracke.se

Senast uppdaterad kl. 11.34 12/05