Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om covid-19: "Denna vecka ges sista dosen vaccin på SÄBO - en milstolpe i pandemin!"

Publicerad 28 januari

Denna vecka pågår vaccination med den andra och sista dosen för de som bor på våra särskilda boenden (SÄBO). Efter nästa vecka bör de ha fått så bra skydd mot Covid-19 som man kan få, och med det når vi en milstolpe i pandemin!

Bengt Flykt, kommundirektör

Smittläge är inte helt lätt att kommunicera. Ibland redovisas totalt antal smittade kommunmedborgare under hela pandemin, ibland redovisas statistik för 14 dagar rullande, vilket ger en tröghet i diagrammen så att en enskild veckas provsvar eller om det är färre prov en vecka sticker ut så mycket. Sedan kan man redovisa vecko- och dagsstatistik, och i tillägg kan man redovisa faktiskt antal eller antal per 1000 innevånare eller per 100 000 innevånare. Totalt sett har Bräcke kommun haft ganska många smittade sedan pandemin startade, där ungefär en tredjedel av fallen var aktuella under våren och sommaren 2020.

Vi brukar titta vecka för vecka och se om smittspridningstakten ökar eller minskar, det vill säga stiger kurvan, planar den ut eller går den neråt. Just nu är smittspridningskurvan ganska plan, med ungefär lika många nya fall i veckan, och så har det sett ut sen en dryg månad tillbaka. Därför planerar vi nu för att återuppta verksamheter så fort läget medger.

Först på tur står sannolikt de kommunägda idrottsmiljöerna gymnastiksalar och simhallar, men det är inte helt lätt att förhålla sig till alla regelverk. Vi har Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vi har regeringen som sagt att kommuner skall stänga all ”icke nödvändig” verksamhet, men som samtidigt pekar på att idrottandet för barn och unga behöver komma igång. Vi har en ny pandemilag med föreskrifter som bland annat reglerar trängsel i alla sorters idrottsanläggningar, och en länsstyrelse som ska börja utöva tillsyn enligt sin tolkning av lagen.

Lagen skiljer dessutom på de anläggningar som föreningen bara använder vissa tider, och de som idrottsföreningen driftar själva, som ishallen, ridhallen och Mickelbacken. Reglerna är olika för skolans verksamhet och föreningslivets, och olika rekommendationer gäller för olika idrotter. Här är det inte lätt att sätta ner foten, och det är en ganska tung arbetsbörda som vilar på föreningarna, som i vår kommun jobbar i stort sett helt ideellt. Från kommunens sida försöker vi att hjälpa till så att föreningarna kan känna sig trygga med sina beslut. Och vi känner oss i gengäld trygga med att de gör sitt allra bästa, i en situation som är full av osäkerheter och en hel del åsikter.

Även om vi går mot ljusare tider i alla bemärkelser får framför allt vi vuxna hålla social distans till varandra ett tag till - särskilt på våra arbetsplatser - det är där den största spridningen sker!

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun

statistik över smittspridningen

Ett exempel på statistik som visar totalt antal smittade per tusen invånare sett över hela pandemin. Bräcke, Östersund och Åre har högst staplar. Ungefär en tredjedel av fallen i Bräcke kommun var aktuella under våren och sommaren 2020.

Senast uppdaterad kl. 09.43 03/02