Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om covid-19: "Det är svårt att se hur någon skulle kunnat agera på ett annat sätt"

För information om hur våra verksamheter i dagsläget berörs, besök sidan Frågor och svar och sidan Så jobbar kommunen med anledning av Covid-19. 

Publicerad 13 maj kl 15.45

Trots våra ansträngningar ser det ut som att vi tidsmässigt i pandemin är ungefär där vi befarade att vi kunde hamna för tio veckor sedan när det första fallet i kommunen kom.

Bengt Flykt, kommundirektör

Så här jobbar vi. Vi har förberett oss sedan 24 januari, vi har studerat utveckling, trender och utfall i Wuhan, Lombardiet och Stockholm. Vi har haft planeringsmöten med skyddsombud och fackliga företrädare. Vi har utbildat ordinarie personal, vikarier och tittat på utbildningsfilmer. Vi har försökt begränsa alla beröringspunkter mellan omvärlden och de som är beroende av vår omvårdnad och vi har försökt minimera personalrörelser mellan kommundelarna. Vi fick vårt första fall bland våra brukare 8 april och sedan dröjde det ända till 7 maj innan nästa kom. Det är svårt att tänka sig någon ytterligare åtgärd som skulle haft betydelse. Det är svårt att se hur någon skulle kunnat agera på ett annat sätt. Personalen har gjort allt som står i deras makt för att förhindra smitta bland våra sköraste kommuninvånare men nu har vi ändå en smittspridning bland dem.

Det här viruset är svårberäkneligt eftersom en del drabbas svårt medan andra inte ens märker att de är smittade. Det kan drabba vem som helst, till och med premiärministrar… Jag förstår den oron detta skapar. Samtidigt vill jag också poängtera att medielogiken till viss del går ut på att förstärka oron och vill uppmana er att välja nyhetskällor med omsorg. Trots att media berättar om kändisar som avlidit eller människor som mirakulöst överlevt och även om det kan vara viktigt att känna till finns det också en helt annan bild att ta del av. I Stockholm har faktiskt bara 10 procent av de som bor på ett särskilt boende drabbats och av dessa har 70 procent tillfrisknat. Det är givetvis tragiskt med de som blir allvarligt sjuka eller inte klarar det, men framtiden får utvisa vilken överdödlighet som faktiskt blev följden av pandemin.

I Bräcke kommun vidtar vi nu ytterligare åtgärder för att försöka begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen. Personalen inom vård- och omsorgsavdelningen drar ett tungt lass i detta, speciellt de gånger vi inte hinner fylla vakanser i tid. Från ledningens sida försöker vi fatta beslut och vidta åtgärder som underlättar så mycket som möjligt. Vi har till exempel inrättat vilrum och försöker fixa matlådor till de enheter som är värst drabbade för att våra medarbetare ska orka. Vill du veta mer om vilka åtgärder vi vidtar kan du läsa det i nyheten Bekräftad smitta inom äldreomsorgen – det här gör kommunen.

Vårt mål och fokus är fortfarande att skydda de svagaste i vårt samhälle och i det här arbetet kan du fortfarande bidra genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det ser ut som några jobbiga veckor nu innan det lättar men med gemensamma krafter når vi dit!

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun

Senast uppdaterad kl. 15.18 14/05