Kommundirektören om covid-19: "Fjärde veckan i rad utan någon ny smittad inom vård- och omsorgsverksamheten

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/corona

Coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan.

Publicerad 26 februari

Vi har haft en lugn vecka där vi kunnat ägna oss mer åt andra uppdrag än att hantera en pandemi. Vi går nu in i fjärde veckan i rad utan någon ny smittad brukare eller medarbetare inom den kommunala vård och omsorgsverksamheten.

Bengt Flykt, kommundirektör

Fortfarande har vi den lägsta smittspridningen i länet för tillfället, med bara enstaka nya fall bland kommunens medborgare. Barn och ungdomsidrotten har äntligen kommit igång med träning i våra idrottsanläggningar. Det är otroligt viktigt för hälsan att de både får rörelse som en naturlig del av sin vardag men också för att minska risken för den isolering och ensamhet som pandemin fört med sig för många.

Vi är skyldig våra föreningar ett stort tack för att de i snåriga regelverk ändå kommer igång igen. Jag hoppas verkligen att det inte blir några nya avbrott utan att de kan fortsätta sin verksamhet.

Vi närmar oss också ett sportlov med skräckblandad förtjusning. Dels för ett efterlängtat avbrott med förhoppningsvis vårvintern när den är som bäst men också med viss bävan och effekterna av höstlovets smittökning färskt i minne. Vi hoppas dock att alla tar sitt personliga ansvar för att följa de rekommendationer som gäller och planerar för en återöppning av fler verksamheter efter lovet.

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun

Sidan publicerad 2021-04-01 av Stina Hylén