Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om covid-19: "För ett år sen kunde vi inte ana att vi skulle ägna så mycket tid till covid-19"

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/corona

Coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan.

Publicerad 21 januari

Den 24 januari är det ett år sedan vår säkerhetssamordnare fick uppdraget att förnya vår pandemiplan. Vi kunde då inte ana att vi ett år senare fortfarande skulle ägna så mycket av vår tid till Covid-19.

Bengt Flykt, kommundirektör

Förutom själva hanteringen av sjuka och personalförsörjningsfrågorna är det fortsatt högt intresse i media för allt som rör Covid-19. Vissa frågeställningar, som många funderar på, kommer ständigt tillbaka, vilket är naturligt.

Denna vecka har en fråga varit om det funnits överdödlighet eller inte bland befolkningen. Vi gör många analyser men överdödlighet hos medborgarna är inget vi som kommun analyserar. Vi har varken uppdrag, kompetens eller tillgång till uppgifter för att göra sådana analyser. Jag konstaterar dock återigen att Bräcke tidigt redan efter sportlovet 2020 hade smitta i kommunens geografiska område (dock initialt inte medarbetare eller brukare) och både under försommaren och nu i höst haft den ackumulerat största samhällssmittan i länet. Givet att vi haft så stor samhällssmitta är det inte konstigt att vi haft både många brukare och medarbetare smittade.

Det är naturligtvis alltid tragiskt när någon gått bort och extra sorgligt om det sker i förtid. Nu är dock vaccineringen i full gång så förhoppningsvis blir det succesivt färre som får Covid-19 och färre som blir allvarligt eller kritiskt sjuka. Denna vecka börjar vaccineringen av de som har hemtjänstinsatser och närstående till våra brukare. Det fungerar vad jag hört mycket bra.

Tyvärr har smittspridningen i denna andra våg inte avtagit riktigt så snabbt som önskat. Senaste veckan har varit lite av en platå i smittspridningen varför en del verksamheter, till exempel idrottshallar, tyvärr behöver vara stängda ett tag till. Regeringen har idag sagtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att verksamheter för barn kan undantas från stängning vilket gör att vi förhoppningsvis snart kan låta föreningar återuppta sin viktiga ungdomsverksamhet, även den som sker inomhus.

Avslutningsvis, som vanligt: Forstätt hålla social distans, och var noga med att tvätta händerna!

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun

Senast uppdaterad kl. 09.44 03/02