Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om covid-19: "Jag vill rikta ett särskilt tack till fackliga företrädare"

Publicerad 6 maj kl 11.40

Vi har nu haft den ovälkomne gästen covid-19 på besök i kommunen i nio veckor! Jag tror vi alla börjar tröttna på vad den ställt till med och vill att den försvinner.

Bengt Flykt, kommundirektör

Hittills har den detta till trots inte drabbat varken verksamhet eller personal i den utsträckning vi befarade som tur var. Inte heller oron har nått den nivå vi befarade. I detta vill jag rikta ett särskilt tack till kommunens fackliga företrädare med vilka vi haft ett utmärkt samarbete. De har känt vilket informationsglapp som funnits och hjälpt oss vara tydliga med vår kommunikation.

Det börjar nu likna vardag att leva med covid -19 lurande runt hörnet. Tyvärr får brister ibland mer uppmärksamhet än tillgångar så därför vill jag i detta forum föra fram att det flyter på fantastiskt bra. Så pass bra att det ibland är svårt att tro att vi är mitt i en pandemi. Trots det får vi ännu inte slappna av. Fortsätt tvätta händerna ofta, hålla avstånd, hosta och nys i armvecket. Det fungerar dessutom inte bara mot covid-19 utan också mot vanliga förkylningar, säsongsinfluensa och liknande. Att vi blivit så bra på det här kan vara en bidragande orsak till att vi ser en otroligt frisk organisation. Sjukfrånvaron nu är under sex procent på totalen, vilket till och med är lägre än vid samma tid förra året.

Även om det inom den kommunala verksamheten inte är ett akut krisläge har vi en pågående samhällskris på alla nivåer i Sverige. Det jobbiga med att leva i en kris med långsam utveckling är att den kommer att pågå en bra bit in i sommaren. Sommaren kommer därmed att se annorlunda ut i år. Folkfesterna och de långväga resorna kommer att utebli, till exempel. Återigen vill jag påminna om att det finns massor att uppleva runt knuten och många möjligheter till hemester. Och vi kan fortfarande träffas, även om det sker utomhus och med längre avstånd mellan oss. Eller digitalt, förstås.

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun

För information om hur våra verksamheter i dagsläget berörs, besök sidan Frågor och svar och sidan Så jobbar kommunen med anledning av Covid-19. 

Senast uppdaterad kl. 16.43 08/05