Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om covid-19: "Nu gäller det att hålla ut tills ett vaccin kommer"

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/corona

Coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan.

Publicerad 18 december

Läget har den senaste veckan varit allvarligt och vi har till och med temporärt behövt sänka servicenivån inom vissa delar av hemtjänsten. Vi har haft ett relativt stort antal smittade både personal och brukare och vi väntar fortfarande på en del provsvar. Vi har återigen bett frivilliga från andra verksamheter inom kommunen med erfarenhet från vård och omsorg ställa upp.

Bengt Flykt, kommundirektör

Vår bedömning är att vi nu är på den så kallade platån. Vi tror alltså att vi just nu har toppen på andra vågen och det är ett känsligt läge. En stark uppmaning är därför: Sitt still fram till jul, planera er handel så att ni inte behöver mingla och träffas. Tänk gärna på de lokala näringsidkarna som försöker överleva på marknader som har drabbats av pandemin. Undvik glöggminglet i år, umgås via nätet. Om ni reser eller får besök i jul. Stanna hemma några dagar efter besöket så att vi inte får samma utveckling som efter höstlovet.

Kanske godkänns ett vaccin redan i år. Det skulle i så fall kunna innebära att våra sköraste medborgare, de som bor på särskilda boenden eller har stora vårdbehov i hemmen, kan få vaccin redan i januari.

Mot denna samlade bakgrund har det politiska vård- och omsorgsutskottet beslutat att hemställa om förlängt besöksförbud vid våra särskilda boenden även över jul och nyår. Folkhälsomyndigheten är den myndighet som fattar beslutet och vi väntar besked innan den 22 december när nuvarande besöksförbud tar slut. Ett besöksförbud stoppar en väg in för smittan och det gäller nu för våra äldre och svagas skull att försöka hålla ut till dess att ett vaccin kommer. Även om vaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd så bättrar det på oddsen att klara sig på ett radikalt sätt!

Om vår bedömning är riktig skulle frivillig hemkarantän över jul och nyår bidra till en helt annan start på det nya året än avslutningen på det gamla. Det finns alltså goda förhoppningar om ett bättre läge. Vi har höjd beredskap och kommer att följa utvecklingen även över helgerna men trots det kommer vi att pausa krönikorna efter denna. Jag vill därmed önska alla som följt mina lokala betraktelser över pandemin en frisk och fröjdefull jul och ett gott nytt år!

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun

Senast uppdaterad kl. 09.45 03/02