Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om Covid-19: "Skåne är nu i den sits vi i Bräcke kommun var i maj"

Publicerad 30 oktober

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/corona

Coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan.

Bengt Flykt, kommundirektör

Covid-19 fortsätter sin framfart över världen. Krisledningsgruppen följer utvecklingen och har återupptagit sina sammanträden en gång per vecka för att se om det finns behov av nya beslut kopplat till att minska smittspridningen.

Då vi har förstått att den här krönikan, där jag försöker ge en lokal bild av pandemin, varit uppskattad har vi beslutat att starta upp den igen. Hur ofta texter kommer publiceras får vara lite händelsestyrt än så länge.

Om vi börjar med omvärldsanalysen kan vi se att Tjeckien, från att ha haft nästan inga fall, nu är det värst drabbade landet i Europa med 1200 fall per 100 000 invånare. Det kan jämföras med Sveriges 120 fall per 100 000 invånare. Samma siffra för Bräcke kommun är 1778 fall per 100 000 invånare under hela pandemin. Störst smittspridning i Sverige just nu har Skåne. Liksom Tjeckien klarade sig Skåne lindrigt undan i våras och är nu i den sits vi i Bräcke kommun var i maj. Statistik är svårt och kan beroende på hur den presenteras ge olika intryck. Skåne har fortfarande färre fall per 100 000 invånare än vårt län sett över hela pandemin men just nu ser vi där, och även i Uppsala, en dramatisk ökning av antalet fall den senaste tiden.

Bräcke kommun har sedan i somras sett en väldigt liten ökning av smittade (drygt en person per 1000 invånare). Länets ökning har främst varit i Östersund, Krokom och Åre. Östersund har exempelvis haft en ökning som varit nästan fyra gånger så stor som Bräckes, sedan i somras.

Tittar man på den dagliga rapporteringen har dagsnoteringarna på smittspridningen i hela länet faktiskt sjunkit den senaste veckan och ligger i dagsläget på ca tio nya fall per dag. Vi ser alltså inte den ökning som syns i Uppsala och Skåne. Eftersom smittspridningen i länet är på en låg nivå ser vi för tillfället inga behov av att förändra samhällsservicen i Bräcke kommun.

När det gäller våra verksamheter har vi inte haft någon smittad brukare eller medarbetare sedan 17 juli. Tyvärr räknar vi med att såväl medborgare som brukare och personal kommer bli smittade även fortsättningsvis, men vi hoppas förstås att det blir enstaka fall som inte påverkar restriktionerna eller samhällsservicen.

Det är nu höstlov, med typiskt höstväder. Typiskt för höstlovet är också ett ökat resande och ökade kontakter med människor vi inte sett på lång tid. Vi vill att ni är observanta på symtom och uppmuntrar till självtesterna om ni känner av några, så att vi inte får en ökad smittspridning veckorna efter höstlovet när en eventuell inkubationstid är över.

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun

Senast uppdaterad kl. 08.20 30/10