Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om covid-19 "Vaccination av de med hemtjänst och hemsjukvård har påbörjats"

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/corona

Coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan.

Publicerad 4 februari

Samhällsmittan är fortfarande utbredd i vår kommun, om än med tydligt minskad spridningstakt. Vi ser ändå ett skiftat fokus nu - från smitthantering till vaccinering - vilket känns väldigt bra.

Bengt Flykt, kommundirektör

I dagsläget har vi ingen smitta bland de som är behov av kommunal omvårdnad. Eftersom det är en samhällssmitta har vi naturligt nog fortfarande en del nya fall bland vår personal men det ser ut som enstaka fall. Vi ser också en del hemkarantäner som vidtagits för säkerhets skull. Mot denna bakgrund är det inte aktuellt med några inskränkningar i verksamheterna med anledning av smittläget.

Vi är inne i Fas 1 av vaccinationen. Totalt har det fram till 4 februari getts 284 doser till de som har omvårdnad via Bräcke kommun. De som bor på särskilda boenden har fått sin andra dos och vaccination av de med hemtjänst och hemsjukvård har påbörjats. När denna grupp är vaccinerad återstår i Fas 1 personal som arbetar med de som är i behov av omvårdnad. Jag förstår att listor över antalet vaccinerade är intressanta och att det är spännande att jämföra hur många som vaccinerats där jag bor jämfört med någon annanstans. Men, precis som det finns en eftersläpning i nationell statistik beroende på rapporteringen när det gäller insjukna och döda kan man inte alltid förlita sig till att media har den uppdaterade listan över vaccineringsläget.

Jag vill också gärna upprepa att Bräcke kommun inte råder över när och var vaccinering sker. Kommunerna i länet hjälper till med vaccineringen av de på särskilt boende och de med hemsjukvård/hemtjänst men det är Region Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som har hand om planeringen av vaccineringen i länet, utifrån den prioriteringsordning (faser) som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Därmed är det även regionen som styr över prioriteringen inom faserna och geografiska områden.

Redan nu är planeringen igång för vaccination av allmänheten i Bräcke kommun, även om vi inte tror att den kommer igång på allvar för oss som inte tillhör någon utpekad riskgrupp den närmaste månaden. När det blir dags för allmänheten i Bräcke kommun att erbjudas vaccin kommer vi att dela regionens information om det på vår hemsidalänk till annan webbplats och Facebook-sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bräcke har haft många fall under såväl första som andra vågen och trots att vi ser en nedgång nu är det fortsatt viktigt att vi alla håller social distans och är noga med handhygienen till dess att vaccineringen är genomförd på bred front så att vi inte får en tredje våg.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som gör ett fantastiskt jobb och dagligen visar prov på flexibilitet och lösningsfokus.

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun

Senast uppdaterad kl. 10.57 12/02