Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om covid-19 "Vi bedömer att läget är allvarligare nu"

Publicerad 26 november

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/corona

Coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan.

Så har den väntade men ovälkomna besökaren anlänt. Även om spridningstakten är än högre i andra delar av länet har vi nu smittade medarbetare på bred front och i många verksamheter. Känslan är att det är än mer oförutsägbart nu än i våras. Då liknade det mer klusterutbrott på vissa orter eller inom vissa verksamheter. Nu är känslan att man kan man bli smittad var som helst.

Bengt Flykt, kommundirektör

Bräcke tillhör en av de 40 kommuner som blev värst drabbad av den första vågen av covid-19. Smittan på våra boenden stod i direkt proportion till den tidiga samhällssmittan i vår kommun. Vi klarade bemanningen i våras tack vare frivilliga och att vi kunde flytta personal som haft covid-19 och tillfrisknat till enheter med smitta men hade vi haft utbrotten samtidigt på våra olika boenden i våras är jag osäker på hur det hade gått.

Vi har visserligen lärt oss massor om viruset sedan dess men vill inte återuppleva försommaren. Även om vi under oktober och november haft en blygsammare smittökning än i våras bedömer vi utifrån vår lokalkännedom att läget är allvarligare nu, och vi har nu återigen smittad personal och brukare inom vård och omsorg.

Vi vet hur det är med över 40 procent personalfrånvaro och hur det är med bara en ordinarie personal i tjänst och resten vikarier. Det här är påfrestande i en normal arbetssituation och än svårare under en pandemi. Vi måste därför begränsa de vägar vi kan för smittan att komma in. Efter att regeringen öppnat upp för besöksförbud har frågan om besöksförbud diskuterats i det politiska vård- och omsorgsutskottet och dess ordförande Johan Loock (M) har tillsammans med undertecknad begärt att regionens smittskydd påverkar Folkhälsomyndigheten att omedelbart införa besöksförbud på Bräcke kommuns särskilda boenden. Vi vet inte om eller när ett besöksförbud kan bli aktuellt hos oss men till dess vädjar vi till er, liksom förra veckan, att inte besöka våra äldreboenden.

Avslutningsvis har inspektionen för vård och omsorg (IVO) de senaste dagarna riktat skarp kritik mot äldrevården under pandemin. Mycket av kritiken har handlat om individens rätt till individuell läkarbedömning. För sakens skull kan nämnas att kommunen inte har läkare anställda och att de inspektioner vi haft inte gett några anmärkningar och min bild är att all vår personal gör vad som står i sin makt för en god vård även i tuffa tider.

För att vi ska kunna ge de äldre vård och barnen undervisning är det nu oerhört viktigt att alla hjälps åt att begränsa de fysiska kontakterna så att vi får ned spridningstakten! Kommunen har i dagsläget inte stängt några kommunala lokaler för föreningar eller allmänhet då det hittills inte behövts, föreningarna är nämligen väldigt bra på att ta ansvar själv. Om vi ser att det sker folksamlingar och fysisk kontakt i kommunägda lokaler kan tillträdena dock komma att behöva begränsas.

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun

Senast uppdaterad kl. 15.49 26/11