Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om covid-19: "Vi har inte heller denna vecka någon smittad inom vård och omsorg"

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/corona

Coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan.

Publicerad 12 februari

Den tydliga nedåtgående trenden av smittspridning i Sverige verkar plana ut och står just nu på en platå, där ungefär lika många nya smittade tillkommer varje vecka. I länet är bilden ungefär densamma. I Bräcke har smittspridningen sjunkit rejält den senaste veckan och vi har just nu den lägsta ökningen i länet.

Bengt Flykt, kommundirektör

Sammantaget, sedan pandemin startade, är det dock fortfarande Bräcke kommun som har flest smittade per 1000 innevånare i länet. Men det är skönt att det för tillfället är ganska lugnt, och vi har inte heller denna vecka någon smittad inom vård och omsorg.

För de äldre pågår vaccinationerna för fullt i de faser Folkhälsomyndigheten och Region Jämtland/Härjedalen bestämt. När denna vecka är över bör alla brukare med hemtjänst ha blivit erbjudna och hunnit få den första dosen vaccin. Nästa vecka hoppas vi kunna vaccinera huvuddelen av den personal som jobbar med våra sköraste medborgare, det vill säga de som arbetar på våra särskilda boenden, men vi hoppas också kunna ge en del personal i hemtjänsten den första dosen.

Men, osvuret är bäst! Leveranserna till Sverige och länet är osäkra och planerna ändras nästan dagligen. Jag är fantastiskt stolt över alla lösningsorienterade medarbetare som snabbt ställer om inför nya lägen! Då det är ont om vaccin och man bara har några få timmar på sig att använda doserna när man brutit förpackningen är det oerhört viktigt att ingen dos går till spillo. Hellre någon som kanske står längre bak i kön än att dosen kastas.

Det är regionen som fastställt prioriteringsordningen inom de olika faserna, så för oss är det bara att hänga med i det som gäller idag. Titta gärna på regionens grafik nedan för att få ett grepp om vaccinationsprocessen. Färsk information om vaccineringen i länet hittar du alltid hos Region Jämtland Härjedalen.länk till annan webbplats

En efterlängtad åtgärd när smittspridningstakten nu gått ned är att vi kan börja öppna verksamheter igen. Kommunens idrotts- och simhallar öppnas måndag 15 februari för föreningslivets aktiviteter med deltagare födda 2002 och senare.

Vi har efter dialog med några av de berörda föreningarna bestämt att maxantal i hallytorna är 20 personer. Då håller vi oss inom pandemilagens ramar, och hoppas att det ska kännas enkelt att undvika trängsel under träningens alla moment, från ingång till utgång. Allt förutom själva hallen räknas som biytor där max en person får uppehålla sig samtidigt, med undantag för att en vuxen kan behöva ledsaga ett mindre barn. Omklädningsrummen är klädförvaring, duscharna får inte användas.

Med dessa begränsningar tror vi att risken för trängsel kan minimeras. Här vet jag att våra föreningar är enormt duktiga på att ta ansvar, och att de har stöd såväl från sina specialidrottsförbund som från länsidrotten, RF/SISU Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Man bör med detta kunna känna sig så trygg som det går med att låta våra barn och unga komma igång med sin viktiga inomhusträning.

Just nu ser det med andra ord ganska bra ut. Ska man känna någon oro i dagsläget är det den osäkra leveranstakten av vaccin. Att inte tillräckligt många hinner bli vaccinerade innan någon muterad variant av viruset får fäste. Jag fruktar med andra ord en tredje våg. Det är därför viktigt att vi fortsätter hålla social distans, är noga med handhygienen och inte bidrar till situationer där trängsel kan uppstå. En del blir fortfarande riktigt, riktigt sjuka av detta virus, och vi delar alla ansvaret för att begränsa riskerna för oss själva och varandra.

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun

Grafik över vaccinationsprocessen. Detta kan du hitta i text på Folhälsomyndighetens hemsida och på Region Jämtland Härjedalens hemsida.

Region Jämtland Härjedalens grafik över vaccinationsprocessen. Klicka på bilden för att se den större.

Senast uppdaterad kl. 13.27 15/03