Dela sidan på sociala medier

Kommundirektören om covid-19: "Vi kommer att få leva med att det surrar runt ett virus som heter covid-19"

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/corona

Coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan.

Bengt Flykt, kommundirektör

Publicerad 9 juli

När den första smittan kom till Bräcke kommun mot slutet av sportlovet trodde vi på en 15 veckors cykel till normaltillståndet skulle vara åter. Vid påsk fick vi revidera prognosen.

Vi konstaterade att det endast var Wuhan som hade Wuhankurvan, de regioner i Sverige och utomlands vi studerat och som legat före oss i pandemins faser har haft en betydligt långsammare avtagning av samhällssmittan.

I Bräcke har det efter 19 veckor lugnat sig betydligt men det är nog någon vecka kvar innan vi ser det ”nya normala”. Av allt att döma kommer dock viruset att finnas kvar tills det kommer ett vaccin. Såväl brukare som medarbetare kommer då och då att drabbas. Vissa lindrigt medan andra blir riktigt sjuka. Hur länge antikropparna ger ett skydd för de som haft covid-19 vet vi i dagsläget inte heller. Det ”nya normala” kommer att vara att leva med att det surrar runt ett virus som heter covid-19 och beroende på antikropparna kan det orsaka mer eller mindre omfattande utbrott.

Nu, vecka 28, har Bräcke 16 smittade per 1000 innevånare vilket är den högsta siffran i länet, 26 procent av dessa är i behov av kommunal service (smittade brukare). Som en jämförelse har Bergs kommun 8,9 smittade per 1000 innevånare och även där är 26 procent av dessa brukare. Jag tänker att Bräcke haft smitta länge och hunnit långt i pandemins faser och att andelen smittade brukare speglar samhällssmittan. Att vi tillhör de kommuner som fram till dags dato är hårdast drabbade är inte roligt men kanske mot den bakgrunden inte förvånande. Vi har haft en inspektion från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Deras rapport 18 maj hade inga förslag på åtgärder för vår del. Och vi har frågat smittskydd på regionen om de sett något vi borde göra som inte vi sett men inte heller det har gett något. Det är tyvärr några fler som avlidit med covid-19 än vi räknat med även om vi inte kan vara säkra på att det var dödsorsaken. För att vara säker på det behöver vi nog vänta till nästa år för att se hur dödstalen i år skiljer sig från föregående år.

Om någon haft covid-19 eller inte kommer i det ”nya normala” vara lika intressant som om någon haft säsongsinfluensan eller inte. Så var emellertid inte fallet när de första fallen kom och oroskurvan var på topp. Otaliga är de frågor jag fått om huruvida någon i den eller den byn var smittad och hur folk upplevde att de hade ”rätt” att veta om det finns smitta i byn. För att undvika stigmatisering beslöt krisledningsgruppen att inte namnge boenden med smitta till media. Det hade varit alltför enkelt att lägga pussel och identifiera individer på ett boende med fyra brukare och en handfull medarbetare och vi ville inte utsätta våra medarbetare och brukare för detta. När Sveriges radio P4 överklagade detta beslut till kammarrätten i Sundsvall bedömde inte kammarrätten våra skäl lika tungt som allmänintresset, och tyckte alltså att uppgifterna om aktuellt boende skulle ha lämnats ut. Samtidigt bedömde kammarrätten i Stockholm i ett liknande fall tvärtom. De tyckte där att det hade varit för enkelt att identifiera personal på särskilda boenden på Östermalm. Med två så helt olika domar har både vi och Ragunda kommun beslutat överklaga kammarrätten i Sundsvalls beslut. Vi kommer alltid att göra det vi kan för att skydda våra medarbetares integritet. Det betyder inte att inte smittspårning skedde och sker. De som behöver veta om sjukdomar kommer alltid att få veta men det är inte samma sak som att det sägs på radio eller syns i tidningar.

Lättad ser jag att skolan lyckades genomföra en efter omständigheterna bra vårtermin och att övriga delar i stor utsträckning ställt om för att hjälpa de som behöver stöd under pandemin.

Andelen smittade medarbetare inom vård och omsorgsverksamheterna inklusive LSS har fram till nu varit som förväntat på de enheter som hittills drabbats av smitta. Tack och lov har smitta inte skett samtidigt på olika enheter, vilket var något vi befarade. Det har gjort att det faktiskt ser ut att ha varit hanterbart även om vissa drabbade enheter stundtals haft det extremt tufft med hög sjukfrånvaro, hög värme och full skyddsutrustning. Vård och omsorg har verksamhet dygnet runt årets alla dagar och jobbar en person helg är den ibland ledig på vardagar. Det kan innebära att de som är friska har en ledig dag. Om enheten då har en sjukfrånvaro på över 40 procent kan den faktiska frånvaron därför vissa pass vara mycket högre. Att under den period det var högst frånvaro samtidigt försöka serva semesterfirarande fritidshusägare från andra kommuner som vill ha hemtjänstinsatser hade sannolikt inte varit möjligt.

Vi närmar oss nu det ”nya normala” och trots närvaron av covid-19 börjar det bli dags att flytta fokus till de vardagliga saker som under pandemin fått stå tillbaka. Samtidigt innebär det ”nya normala” att vi måste få basal handhygien, social distansering till okända människor och glesare folksamlingar till en del av vardagen och inte något speciellt som gällde under våren 2020 och som man kan slarva med i takt med att andelen smittade sjunker.

Om inte utvecklingen tar en helt ny vändning blir detta därmed den sista ”krönikan” med anledning av Covid-19. Den har faktiskt blivit mer läst än vi förväntade oss när vi började. Tack till er som läst! Och tack till er som fortsätter följa restriktionerna!

Krisledningsgruppen fortsätter att träffas ett tag till, numera en gång i veckan, och givetvis kan du följa nyheterna om corona på bracke.se/corona som vanligt under sommaren och framöver. Vi publicerar till exempel aktuellt smittoläge varje torsdag.

Bengt Flykt, kommundirektör Bräcke kommun


Här nedan ser du några av de bilder vi i krisledningsgruppen jobbat och jobbar med i våra prognoser över pandemins utveckling i Bräcke kommun.

Detta är den sjukfrånvaro vi förväntade oss i början av pandemin (40 procent vecka 18), som senare fick revideras.

Detta är den sjukfrånvaro vi förväntade oss i början av pandemin, som senare fick revideras.

Detta är den faktiska sjukfrånvaron i procent vi sett under pandemin, där totalsiffran, omkring 7 procent, faktiskt legat på en normal nivå men där drabbade enheter bitvis haft en mycket hög frånvaro, omkring 40 procent (och vissa arbetspass har varit än högre till följd av lediga dagar hos frisk personal).

Detta är den faktiska sjukfrånvaron i procent vi sett under pandemin, där totalsiffran faktiskt legat på en normal nivå men där drabbade enheter bitvis haft en mycket hög frånvaro (och vissa arbetspass har varit än högre till följd av lediga dagar hos frisk personal).

Bild på en kurva: Från att först ha trott att kommunen skulle följa en smittkurva likt den i Wuhan fick vi revidera även den. Det visade sig att bland andra Italiens och Region Örebros smittkurva (där smittan avtar långsamt) mer liknar Bräcke kommuns. Enligt den prognosen bör det ”nya normala” infinna sig någonstans mellan vecka 29 och 32 men det kommer inte att finnas ett exakt datum.

Från att först ha trott att kommunen skulle följa en smittkurva likt den i Wuhan fick vi revidera även den. Det visade sig att bland andra Italiens och Region Örebros smittkurva (där smittan avtar långsamt) mer liknar Bräcke kommuns. Enligt den prognosen bör det ”nya normala” infinna sig någonstans mellan vecka 29 och 32 men det kommer inte att finnas ett exakt datum.

Senast uppdaterad kl. 15.7 09/07