Dela sidan på sociala medier

När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst

Nu startar den årliga krisberedskapsveckan som syftar till att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och i värsta fall krig. Årets kampanj genomförs den 11–17 maj och är starkt påverkad av den pågående pandemin.

Bild med texten "När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst"

Årets krisberedskapsvecka har temat När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst. Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra och bidrar till att Sverige tar sig igenom krisen. Varje dags tas fina initativ av privatpersoner, organisationer och företag. Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, lyfter i veckan fram det här på instagram-kontot dinsakerhet.

Hylla någons insatser

instagram.com/dinsakerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vad andra vill hylla. MSB bjuder också in omtyckta artister som gör liveframträdanden varje dag kl 15 under krisberedskapsveckan. Vill du själv skicka in en hyllning till någon/några som du tycker bidrar till krishanteringen gör du det till sverigehyllar@msb.se

Tillsammans klarar vi krisen

Allas ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga och uppskattade, vare sig de kommer från en kommun, myndighet, företag eller privatperson. Insatserna bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.

Ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv. Det är tillsammans som vi klarar det här.

Bräcke kommuns krishantering under corona

Vid en händelse som coronakrisen upprättas kommunens krisledningsgrupp. Krisledningsgruppen har under våren haft möten varje vecka för att skapa sig en gemensam bild av läget och fatta de beslut som krävs. Mer om krisledninggruppens arbete kan du läsa om i nyheten Så jobbar kommunens krisledningsgrupp samt i kommundirektörens krönikor, som publiceras varje onsdag på bracke.se.

Den kommunala verksamhet som berörs mest av coronakrisen är vård- och omsorgsavdelningen och det är personalen inom den här avdelningen som drar det tyngsta lasset i den praktiska krishanteringen. Det kan handla om att fixa fram skyddsutrustning, att utbilda personal i hur den används och, inte minst, vård av smittade brukare.

Mer om krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj som ska öka kunskapen om hur vi människor kan hantera oförutsedda händelser som vänder upp och ner på vardagen. Vi har samlat information om och länkar till mer läsning i ämnet under sidan Din egen beredskap.

I biblioteken i Bräcke, Gällö och Kälarne samt i kommunhusets reception kan du under veckan hämta broschyrerPDF samt se exempel på en krislåda. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad kl. 15.20 11/05