Dela sidan på sociala medier

Om skyddsutrustning för personal till friska medborgare

För information om hur våra verksamheter i dagsläget berörs, besök sidan Frågor och svar och sidan Så jobbar kommunen med anledning av Covid-19. 

Publicerad 23 april kl 10.10

Många medborgare som får stöd av kommunen såsom hemtjänst, boende i LSS-bostad eller särskilt boende för äldre, har frågor om varför inte personalen använder skyddsutrustning när de besöker friska medborgare.

Corona-viruset smittar från person till person genom så kallad dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar och sekret från luftvägarna som sprids när någon hostar eller nyser, samt vid nära kontakt mellan personer.

En annan möjlig smittväg är spridning via droppar som landat på ytor eller föremål i närheten av personer som är infekterade med covid-19. Genom att hålla extra god handhygien, minskar risken för att infekteras.

Du som har stöd av personal skyddas mot smitta genom att personalen har god följsamhet till basala hygienrutiner, vilket innebär god handhygien och rena kläder. Det är det viktigaste sättet att minska risken för smitta.

Det är inte klarlagt att användande av skyddsutrustning till exempel munskydd, skulle minska smittspridningen. Det kan däremot innebära en ökad smittrisk när man tar av och på munskyddet.

Vid vård av person med covid-19 använder personalen speciell skyddsutrustning för att skydda sig själva från smitta.

Den här informationen kommer från regionens smittskyddsläkare Micael Widerström.

skyddshandskar
Senast uppdaterad kl. 10.17 27/04