Dela sidan på sociala medier

Riktlinjer för besök på särskilda boenden

Anhöriga kan besöka närstående på särskilda boenden i Bräcke kommun, under förutsättning att våra riktlinjer kring detta följs.

Symboler för att hålla två meters avstånd, hålla god handhygien och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Bakgrund

Regeringen har hävt det nationella besöksförbudet på särskilda boenden för äldre och rekommenderar kommuner att tillåta besök. Bakgrunden till beslutet är att det får negativa konsekvenser för hälsan hos de boende att inte få träffa sina anhöriga. Samtidigt har kunskapen om förebyggande åtgärder ökat och smittspridningen minskat sedan 1 april, då det nationella besökförbudet infördes.

Detta betyder inte att vi i Bräcke kommun kan ha boenden öppna som innan coronapandemin. Eftersom smittan fortfarande finns i samhället kommer besöken framöver att behöva ske på ett ordnat och säkert sätt. Bräcke kommun har upprättat en lokal rutin med riktlinjer för detta, baserat på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens föreskrifter.

Riktlinjer för besök på särskilt boende

  • Bokning av besök sker genom telefonkontakt med boendets enhetschef senast 1 dag innan önskad besöksdag. Kontakt sker mån-fre kl 9-15. Prata in på telefonsvaren om du inte får svar, så återkommer vi.
  • Entrédörrarna in till våra boenden kommer fortsatt hållas låsta. Vid inbokat besök kommer personal att möta upp vid entrén. Om du vill besöka fler på boendet måste du boka in detta.
  • För att i största möjliga mån förhindra smittspridning önskar vi att besöken i första hand sker i besöksrummen.
  • Besökslängden i besöksrummet är max 1 timme och kan ske mellan kl 10-18.
  • Vi försöker begränsa antalet besökare per gång i syfte att förhindra smittspridning och önskar därför att ni kommer så få personer som möjligt vid besökstillfället. Vi får inte neka besökare men ber er att vi samarbetar för att få det att fungera.

Viktigt att tänka på om du planerar ett besök

  • Det är med utgångspunkt i brukarens önskemål vi tar emot besök.
  • Kom inte på ett inplanerat besök om du eller någon i ditt sällskap upplever symptom av covid-19. Kontakta enhetschef eller boendet direkt för att avboka besöket. Vid ankomst till boendet kommer personalen att försäkra sig om att du känner dig fullt frisk.
  • Håll en god handhygien. När du kommer till boendet visar personalen var du kan tvätta och sprita händerna.
  • Social distans är fortsatt viktigt. Håll ett avstånd på minst två meter till andra.

Kom ihåg att dessa riktlinjer syftar till att skydda våra äldre och sköra. Tänk också på att åtgärderna samtidigt minskar risken att vi smittar varandra med vanliga förkylningar. Tillsammans hjälps vi åt att förhindra ytterligare smittspridning!

Samlingssida om vår hantering av coronaviruset

utropstecken, frågetecken

Klicka på bilden eller gå in på www.bracke.se/corona så hittar du vår samlingssida med information om hur pandemin berör oss i Bräcke kommun.

Senast uppdaterad kl. 12.2 21/01