Dela sidan på sociala medier

Så jobbar kommunen med anledning av covid-19

Uppdaterad 18 maj kl 13.40

Krisledningsgruppen i kommunen träffas kontinuerligt och arbetar med planering och ställningstaganden kopplat till viruset. Bräcke kommun följer myndigheternas rekommendationer och samverkar med region, länsstyrelse och andra kommuner i länet.

I Kommundirektören om covid-19 kan du läsa mer om krisledningsgruppens arbete.

De åtgärder som nu genoförs på nationell, regional och lokal nivå syftar till att fördröja smittspridningen och minska antalet som är sjuka samtidigt. För oss i Bräcke kan det också finnas anledning att vidta åtgärder till följd av att personalbortfallet är större än normalt.

Det du själv behöver tänka på är att tvätta händerna ofta och att nysa/hosta i armvecket. Är du frisk kan du jobba. Är du sjuk ska du stanna hemma och försöka låta bli att träffa andra människor.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster uppger att de allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/coronalänk till annan webbplats

Länkar till generell information om viruset på svenska och andra språk hittar du längre ner på sidan.

Kommunens coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan.

Skola/förskola

Förtydligande om när barn kan gå till förskola/skola

 • Barn ska, som alltid, hållas hemma från förskola och skola vid ett akut insjuknande med symptom tydandes på infektion (det vill säga feber, snuva, halsont, hosta, kräkning/diarré och liknande). Efter två dagars symptomfrihet kan de återgå i verksamheten.
 • Barn kan återgå i förskoleverksamhet trots kvarstående rinnsnuva/kondenssnuva eller torrhosta, under förutsättning att de är pigga och feberfria samt att de har varit hemma från förskolan i minst en vecka.
 • Vårdnadshavare/närstående som lämnar barn på förskola eller skola ska vara friska enligt ovan.
 • Syskon eller familjemedlemmar som är friska och inte har några symtom kan gå till förskola, skola och arbete som vanligt.

Läs mer i nyheten Förtydligande om förskolor och skolors rutiner kring covid-19

Skolavslutningar blir annorlunda i år
Skolorna kommer att genomföra skolavslutningarna under skoltid torsdagen den 11 juni med ett upplägg där bara personal och elever deltar. Detta för att minimera smittspridning och följa de restriktioner som Folkhälsomyndigheten fastslagit. Mer detaljerad information kommer att ges av respektive skola och klass.

Besöksförbud i skolan
Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt men besöksförbud för utomstående har införts i förskola, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor från och med vecka 12. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar sina barn och personer som har arbete att utföra i lokalerna. Personalen på skolorna har fått ökade befogenheter att neka barn/elever att komma in i lokalerna om de visar symptom på luftvägsbesvär, till exempel feber, hosta eller snuva. Vi ber er att respektera deras anvisningar.

Vi har också skärpt städrutinerna och rutinerna kring servering av skollunch.

Alla bör följa rekommendationerna att tvätta händerna ofta, nysa/hosta i armvecket och generellt vara noga med hygienen. Stanna hemma om du är sjuk.

Vi förbereder oss för att kunna bedriva distansundervisning i skolorna om det blir aktuellt.

Läget kan förändras snabbt och vi uppdaterar informationen löpande.

Samhällsviktig verksamhet

Den tidigare prioriteringsordning vid sjuktoppar vi haft gäller inte längre utan vi jobbar nu efter riktlinjerna för samhällsviktig verksamhet när platser i förskolan behöver prioriteras. Det här kan bli aktuellt om skolor/förskolor behöver stänga till följd av exempelvis personalbrist.

Regeringen har gått ut med informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur tillgången till barnomsorg ska säkras för familjer där föräldrar har samhällskritiska arbeten. Mer information om detta har skickats ut till föräldrar i Bräcke kommun.

Kortversion för hur du får barnomsorg om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet:

1. Du kontaktar din arbetsgivare.

2. Arbetsgivaren bedömer utifrån MSB:s riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • om det handlar om samhällsviktig verksamhet och
 • om du innehar en nyckelposition, eller
 • om du arbetar inom en verksamhet med stort personalberoende

3. Om arbetsgivaren har bedömt att kriterierna uppfylls meddelar du förskolans rektorer detta.

4. Rektor beslutar om du har rätt till barnomsorg och har rätt att kräva intyg från arbetsgivaren.

Vård och omsorg samt varuhemssändning

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Kommunens särskilda boenden och gruppboenden har sedan tidigare infört besöksrestriktioner i syfte att minska risken för smittspridning av såväl vanlig säsongsinfluensa och vinterkräksjuka som covid-19. Det eftersom äldre eller redan sjuka personer är extra utsatta. Om du har frågor kring detta ber vi dig att kontakta personalen på boendet. Kontaktuppgifter till kommunens boenden hittar du under fliken Stöd och omsorg.länk till annan webbplats

Bräcke kommun har också fattat beslut om att från om med 11 mars inte upplåta lokaler på våra särskilda boenden till aktiviteter där utomstående kan delta. Aktiviteteter som berörs är t.ex. fotvården i Gällö/Bräcke, Träffpunkten och liknande. Om du är berörd av detta som aktör kommer du att få information om det.

Vi planerar för hur vi ska klara personalförsörjningen inom vården om personalbortfallet blir högt. En åtgärd som kan komma att bli aktuell är att låna personal från andra avdelningar (se "Prioriteringsordning vid sjuktoppar" i fältet Skola/förskola). Vi kan också komma att behöva anställa personal utifrån där vi behöver dig som har tid över. Du kan redan nu anmäla ditt intresse som vikarie på sidan Bemanningsenheten.

Utifrån den pågående pandemin har politiken i Bräcke kommun beslutat att alla som är 70 år eller äldre får tillfällig varuhemsändning, som innebär hemleverans av varor. Läs mer i nyheten Tillfällig varuhemssändning.

Familjecentralen, drop-in och UG

Eftersom vi fokuserar på att skydda de mest sårbara i samhället och att hålla nere kontaktytorna för att en eventuell smittspridning inte ska gå för fort har vi i samråd med regionen beslutat att stänga Familjecentralen tills vidare.

AME drop-in har stängt.

Från och med måndag 23 mars kommer UG i Bräcke, Pilgrimstad och Gällö att vara stängt. Inte för att ungdomarna på något sätt tillhör riskgruppen utan för att delar av personalen möter personer ur riskgrupperna i andra sammanhang. Fritidsgårdarna fungerar olika på olika orter och Kälarnes UG planerar att hålla öppet så länge grundskolans verksamhet löper normalt.

Information till våra hyresgäster

Med anledning av Covid-19 ber vi er att endast anmäla fel av akut karaktär som inte kan vänta.

Detta för att skydda både våra tekniker och dig som hyresgäst från eventuell smitta.

Information till våra företagare

Region Jämtland Härjedalen har startat upp Näringslivssupport för dig som är företagare i länet. De kan ge dig svar på frågor kring exempelvis permittering, försäkrings­frågor och uppskjutande om skatte­betalningar. Behöver du hjälp med en specifik fråga i ditt företag, som gäller bevarande av arbete, så kan du också få kostnadsfri konsulthjälp. Näringslivs­supporten är öppen mellan klockan 8.00 och 17.00 alla vardagar. 

E-post: naringslivssupport@regionjh.se
Tel: 073–508 94 13

Läs mer på Region Jämtland Härjedalens hemsidalänk till annan webbplats

Du som företagare kan också höra av dig till Bräcke kommuns näringslivsutvecklare Helen Boström med frågor och
funderingar:

E-post: helen.bostrom@bracke.se
Tel: 0693-161 41

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Information om det hittar du under Företagande och utveckling.länk till annan webbplats

Samlad information till er företagare finns på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insatser för företagare

Bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen har beslutat om följande åtgärder för att underlätta för företag i kommunen under pandemin. (Dessa finns också formulerade i ett brev till företagarePDF).

 • De företagare som har Bräcke kommun som hyresvärd har möjlighet att få anstånd med hyran, eller så kan de företag som har de utpekade SNI-koderna enligt det statliga stödet för hyresreduktion få en sänkning med 50 procent under perioden 1 april–30 juni 2020. Ta kontakt med Teknik- och infrastrukturavdelningen för en diskussion om vilket upplägg som passar ert företag. Kontakt: tekniska@bracke.se
 • För frågor om andra avgifter, till exempel vatten/avlopp, som ert företag skulle vara behjälpt av att få anstånd med kan du också kontakta Teknik- och infrastrukturavdelningen: tekniska@bracke.se
 • Bygg- och miljönämnden omplanerar årets verksamhet. Deras verksamhet anpassas gentemot företagen och tar hänsyn till den aktuella situationen. Verksamhet senareläggs och arbetet utförs i den mån det går på distans.
 • Kommunen tar inte ut gällande taxa för marknadsplaster till och med 31 december 2020 för företag med tillstånd  för marknadsförsäljning. Marknadsplats bokas genom tekniska@bracke.se

Livsmedelskontroll under rådande situation
För er som är verksamma inom livsmedelsbranschen och får kontroll från bygg- och miljöförvaltningen kan det vara bra att veta att:

 • De inspektörer som genomför kontroll har förståelse för att situationen kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just er.
 • Årsdebiteringen för livsmedelskontroll kommer att skjutas till det 4:e kvartalet 2020.
 • Utifrån det vi vet idag, räcker vanliga hygien- och städrutiner under rådande läge med covid-19. Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Vi vill poängtera vikten av att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med myndigheternas information då situationen snabbt kan förändras. Nedan finns information från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket om rådande situation:

Har ni frågor kan ni kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i Bräcke och Ånge kommun:

Anna Lindqvist 0693-162 70

Hanna Sivertsson 0693-162 41

Lena Selberg: 0690-250 205

Nya regler för restauranger och caféer m.m.

Den 24 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att restauranger, barer och caféer måste införa åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. De nya reglerna innebär att:

 • Bufféverksamhet är tillåtet.
 • Take-away är tillåtet.
 • Gäster får beställa och hämta sin mat och dryck själv.
 • Långa köer eller trängsel mellan människor får inte förekomma någonstans i eller i anslutning till lokalerna. Gästerna ska kunna hålla avstånd till varandra och får endast äta eller dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.

Interna åtgärder

Bräcke kommun uppmanar till digitala möten och har beslutat att inga tjänsteresor ska göras utanför kommunen och att inga sammankomster med fler än 25 personer ska hållas. Städpersonalen har fått utökade städrutiner.

jordglob

Information om Coronaviruset

På 1177.se får du information om vad coronaviruset innebär och när du behöver kontakta vården:

Om du har generella frågor om Coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar:

För info rörande vår region hänvisas till nyheterna på Region Jämtland Härjedalens hemsida. Nyheterna hittar du under "Aktuellt" längst ner på sidan.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset:

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Information in english and other languages

Folkhälsomyndigheten har information på flera språk, t.ex:

Sveriges Radio har översatt nyheter om det nya coronaviruset i Sverige till english, العربية, suomeksi, Soomaali, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielele och på lätt svenska:

Information about the coronavirus in english

For general information, follow these links:

Senast uppdaterad kl. 15.9 09/07