Dela sidan på sociala medier

Så jobbar kommunen med anledning av covid-19

Uppdaterad 27 augusti

Bräcke kommun följer myndigheternas rekommendationer när det handlar om coronaviruset.

Krisledningsgruppen i kommunen träffas inte längre men har beredskap för att sammankallas med kort varsel om det skulle bli nödvändigt.

Det är fortfarande av största vikt att anpassa sig till att vi lever i en pandemi. Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte har tillgång till handtvätt. Är du frisk kan du jobba. Är du sjuk ska du stanna hemma och låta bli att träffa andra människor.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster uppger att de allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.

För mer information om hur kommunens verksamheter berörs, besök vår samlingssida www.bracke.se/coronalänk till annan webbplats

Länkar till generell information om viruset på svenska och andra språk hittar du längre ner på sidan.

Kommunens coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan. Där hittar du t.ex. kommundirektörens rapporter om krisledningsgruppens arbete. Dessa har publicerats en gång i veckan under våren och sommaren under rubriken "Kommundirektören om covid-19".

Skola/förskola

Förtydligande om när barn kan gå till förskola/skola

 • Barn ska, som alltid, hållas hemma från förskola och skola vid ett akut insjuknande med symptom tydandes på infektion (det vill säga feber, snuva, halsont, hosta, kräkning/diarré och liknande). Efter två dagars symptomfrihet kan de återgå i verksamheten.
 • Barn kan återgå i förskoleverksamhet trots kvarstående rinnsnuva/kondenssnuva eller torrhosta, under förutsättning att de är pigga och feberfria samt att de har varit hemma från förskolan i minst en vecka.
 • Vårdnadshavare/närstående som lämnar barn på förskola eller skola ska vara friska enligt ovan.
 • Syskon eller familjemedlemmar som är friska och inte har några symtom kan gå till förskola, skola och arbete som vanligt.

Läs mer i nyheten Förtydligande om förskolor och skolors rutiner kring covid-19

Besöksförbud i skolan
Kommunens förskolor och skolor har öppnat som vanligt inför höstterminen. Det råder fortfarande restriktioner när det gäller besök från utomstående.

Personalen på skolorna har fått ökade befogenheter att neka barn/elever att komma in i lokalerna om de visar symptom på luftvägsbesvär, till exempel feber, hosta eller snuva. Vi ber er att respektera deras anvisningar.

Vi har fortfarande skärpta städrutiner i skolan. Bufféservering i skolorna är tillåten, dock ska åtgärder för att kunna hålla avstånd vidtas.

Alla bör följa rekommendationerna att tvätta händerna ofta, nysa/hosta i armvecket och generellt vara noga med hygienen. Stanna hemma om du är sjuk.

Samhällsviktig verksamhet

Om platser i förskolan skulle behöva prioriteras arbetar vi efter de nationella riktlinjerna för samhällsviktig verksamhet . Det här kan bli aktuellt om skolor/förskolor behöver stänga till följd av exempelvis personalbrist.

Regeringen har gått ut med informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur tillgången till barnomsorg ska säkras för familjer där föräldrar har samhällskritiska arbeten. Mer information om detta har skickats ut till föräldrar i Bräcke kommun.

Kortversion för hur du får barnomsorg om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet:

1. Du kontaktar din arbetsgivare.

2. Arbetsgivaren bedömer utifrån MSB:s riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • om det handlar om samhällsviktig verksamhet och
 • om du innehar en nyckelposition, eller
 • om du arbetar inom en verksamhet med stort personalberoende

3. Om arbetsgivaren har bedömt att kriterierna uppfylls meddelar du förskolans rektorer detta.

4. Rektor beslutar om du har rätt till barnomsorg och har rätt att kräva intyg från arbetsgivaren.

Vård och omsorg samt varuhemssändning

Besöksförbud

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Information om eventuella undantag i besöksförbudet kan du läsa om i nyheten Påmminelse om besöksförbudet på boenden.

Om du har frågor kring besöksförbud ber vi dig att kontakta personalen på boendet. Kontaktuppgifter till kommunens boenden hittar du under fliken Stöd och omsorg.länk till annan webbplats

Varuhemssändning

Den utökade varuhemsändningen till de som är 70 år och äldre slutar 31 aug. Nytt beslut förväntas inom kort.

Övrigt

Bräcke kommun fattade beslut om att inte upplåta lokaler på våra boenden till aktiviteter där utomstående kan delta kvarstår tills vidare. Vi arbetar med förtydliganden kring undantag för t.ex. fotvård, anhöriga med antikroppar m.m. Nytt beslut väntas vid månadsskiftet augusti/september.

Familjecentralen, drop-in och UG

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Beslutet om att stänga läxhjälpen för gymnasieungdomar, samhällsorientering för nyanlända, drop-in på AME och övriga möten för AME upphävs. Verksamheten startar så fort det är lämpligt med hänsyn till social distansering, begränsningar i antal mötesdeltagare m.m.

Ungdomsgårdar

Kommunens ungdomsgårdar kommer att starta så snart det är lämpligt.

Familjecentralen

Familjecentralen i Bräcke öppnar igen vecka 36.

Information till våra hyresgäster

Med anledning av Covid-19 ber vi er att endast anmäla fel av akut karaktär som inte kan vänta. Detta för att skydda både våra tekniker och dig som hyresgäst från eventuell smitta.

Information till våra företagare

Region Jämtland Härjedalen har startat upp Näringslivssupport för dig som är företagare i länet. De kan ge dig svar på frågor kring exempelvis permittering, försäkrings­frågor och uppskjutande om skatte­betalningar. Behöver du hjälp med en specifik fråga i ditt företag, som gäller bevarande av arbete, så kan du också få kostnadsfri konsulthjälp. Näringslivs­supporten är öppen mellan klockan 8.00 och 17.00 alla vardagar. 

E-post: naringslivssupport@regionjh.se
Tel: 073–508 94 13

Läs mer på Region Jämtland Härjedalens hemsidalänk till annan webbplats

Du som företagare kan också höra av dig till Bräcke kommuns näringslivsutvecklare Helen Boström med frågor och
funderingar:

E-post: helen.bostrom@bracke.se
Tel: 0693-161 41

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Information om det hittar du under Företagande och utveckling.länk till annan webbplats

Samlad information till er företagare finns på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insatser för företagare

Bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen har beslutat om följande åtgärder för att underlätta för företag i kommunen under pandemin. (Dessa finns också formulerade i ett brev till företagarePDF).

 • De företagare som har Bräcke kommun som hyresvärd har möjlighet att få anstånd med hyran, eller så kan de företag som har de utpekade SNI-koderna enligt det statliga stödet för hyresreduktion få en sänkning med 50 procent under perioden 1 april–30 juni 2020. Ta kontakt med Teknik- och infrastrukturavdelningen för en diskussion om vilket upplägg som passar ert företag. Kontakt: tekniska@bracke.se
 • För frågor om andra avgifter, till exempel vatten/avlopp, som ert företag skulle vara behjälpt av att få anstånd med kan du också kontakta Teknik- och infrastrukturavdelningen: tekniska@bracke.se
 • Bygg- och miljönämnden omplanerar årets verksamhet. Deras verksamhet anpassas gentemot företagen och tar hänsyn till den aktuella situationen. Verksamhet senareläggs och arbetet utförs i den mån det går på distans.
 • Kommunen tar inte ut gällande taxa för marknadsplaster till och med 31 december 2020 för företag med tillstånd  för marknadsförsäljning. Marknadsplats bokas genom tekniska@bracke.se

Livsmedelskontroll under rådande situation
För er som är verksamma inom livsmedelsbranschen och får kontroll från bygg- och miljöförvaltningen kan det vara bra att veta att:

 • De inspektörer som genomför kontroll har förståelse för att situationen kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just er.
 • Årsdebiteringen för livsmedelskontroll kommer att skjutas till det 4:e kvartalet 2020.
 • Utifrån det vi vet idag, räcker vanliga hygien- och städrutiner under rådande läge med covid-19. Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Vi vill poängtera vikten av att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med myndigheternas information då situationen snabbt kan förändras. Nedan finns information från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket om rådande situation:

Har ni frågor kan ni kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i Bräcke och Ånge kommun:

Anna Lindqvist 0693-162 70

Hanna Sivertsson 0693-162 41

Lena Selberg: 0690-250 205

Nya regler för restauranger och caféer m.m.

Den 24 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att restauranger, barer och caféer måste införa åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. De nya reglerna innebär att:

 • Bufféverksamhet är tillåtet.
 • Take-away är tillåtet.
 • Gäster får beställa och hämta sin mat och dryck själv.
 • Långa köer eller trängsel mellan människor får inte förekomma någonstans i eller i anslutning till lokalerna. Gästerna ska kunna hålla avstånd till varandra och får endast äta eller dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.

Interna åtgärder

Bräcke kommun uppmanar till digitala möten och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller antal deltagare på sammankomster. Städpersonalens utökade städrutiner gäller tills vidare.

jordglob

Information om Coronaviruset

På 1177.se får du information om vad coronaviruset innebär och när du behöver kontakta vården:

Om du har generella frågor om Coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar:

För info rörande vår region hänvisas till nyheterna på Region Jämtland Härjedalens hemsida. Nyheterna hittar du under "Aktuellt" längst ner på sidan.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset:

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Senast uppdaterad kl. 16.32 27/08