Dela sidan på sociala medier

Skärpta allmänna råd i region Jämtland Härjedalen

Publicerad 19 november

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Jämtlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Beslutet gäller från och med 19 november till och med den 13 december 2020, men kan förlängas. I korthet innebär det att vi inte ska ha fysisk kontakt med andra än de vi bor med och att vi ska avstå från onödiga resor.

– Det här kommer inte som någon överraskning. I krisledningsgruppen har vi den här veckan tagit beslut utifrån att lokala allmänna råd kommer gälla även här, säger Bengt Flykt, kommundirektör i Bräcke kommun.

Så påverkas kommunens anställda

Alla anställda i Bräcke kommun som har möjlighet att jobba hemifrån uppmanas nu att göra det. Fysiska möten ska begränsas i så stor utsträckning som möjligt, vilket även omfattar arbetsplatsträffar och fikarum. Supportfunktioner kan behöva begränsas med hänsyn till att undvika smittspridning.

Så påverkas den kommunala servicen

Vi uppmanar sedan tidigare våra hyresgäster att enbart anmäla fel av akut karaktär.

I syfte att minska risken för att få in smitta på våra särskilda boenden vädjar vi till er som har anhöriga på särskilda boenden att tänka efter en extra gång innan ett besök: Måste besöket genomföras nu eller kan det vänta?

Övrig allmänhet i Bräcke kommun uppmanas att följa regionens allmänna råd (se nedan).

Mer om de skärpta allmänna råden i regionen

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i länet har ökat kraftigt. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen, fattat beslut om att skärpta lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa utbrotten.

Från och med den 19 november uppmanas alla som vistas Jämtlands län:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Jämtlands län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Ovanstående information kommer från Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens samlingssida om corona: www.bracke.se/coronalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad kl. 09.46 03/02