Dela sidan på sociala medier

Varför kan vi inte berätta var smitta finns?

Publicerad 23 april kl 18.50

Om ett äldreboende, skola eller någon annan kommunal verksamhet råkar ut för coronasmitta är kommunen enligt lag begränsade i vad vi kan berätta om det.

Medarbetares, elevers eller brukares hälsotillstånd är sekretessbelagda enligt bland annat offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Det gör att vi inte kan informera om någon medarbetare, vårdtagare, brukare eller elev har eller misstänks ha covid-19.

De som är berörda får veta

De som är direkt berörda av en eventuell smittspårning får information av smittskyddsläkare men information om att smittspårning pågår på en arbetsplats får inte spridas utanför den krets som är direkt berörd. Om någon i vår verksamhet har smittats av coronavirus kommer alltså bara en liten grupp att känna till det.

Vi kan berätta att det finns smitta i kommunen eller inom den kommunala verksamheten men vi kan aldrig berätta vilken enhet det rör sig om eftersom det är en uppgift som hör till personliga förhållanden.

– Det kan kännas jobbigt för vissa att inte få reda på vilken enhet som är smittad ifall man är orolig för smitta själv, men vi måste förhålla oss till sekretesslagen och alla kan vara trygga med att de som behöver veta har fått veta, säger Agneta Draxten som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Bräcke kommun.

Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen, därför är sekretessen viktig.

För information om hur våra verksamheter i dagsläget berörs, besök sidan Frågor och svar och sidan Så jobbar kommunen med anledning av Covid-19. 

Senast uppdaterad kl. 10.17 27/04