Dela sidan på sociala medier

Extra bidrag för fria lovaktiviteter

Inför sommaren 2021 utlyste regeringen åter det särskilda stöd till fria lovaktiviteter, som fanns åren 2016-2019. Stödet fördelas via Socialstyrelsen till kommunerna, som i sin tur kan erbjuda det som ett extra bidrag till föreningslivet.

I Bräcke kommun fördelas medlen till föreningslivet inom ramen för det vanliga utvecklingsbidraget. Det har varit möjligt att söka för aktiviteter riktade till åldersgruppen 6-15 år, och grundvillkoret är att hela aktiviteten är gratis för deltagarna.

Inför sommaren 2022 finns ännu ingen information om eventuellt tillskott, vi avvaktar besked från Socialstyrelsen.

Sidan publicerad 2022-03-09 av Anna Lundström