Dela sidan på sociala medier

Extra bidrag för fria lovaktiviteter

Inför sommaren 2021 har regeringen åter utlyst det särskilda stödet till fria lovaktiviteter, som fanns åren 2016-2019. Stödet fördelas via Socialstyrelsen till kommunerna, som i sin tur kan erbjuda det som ett extra bidrag till föreningslivet.

I Bräcke kommun fördelar vi medlen till föreningslivet inom ramen för vårt vanliga utvecklingsbidrag. Det är möjligt att söka för aktiviteter riktade till åldersgruppen 6-15 år, och grundvillkoret är att hela aktiviteten är gratis för deltagarna.

I år är det förstås extra välkommet med ett tillskott, samtidigt som föreningen själv måste ta på sig ansvaret att verksamheten bedrivs med hänsyn till restriktioner, rekommendationer och allmänna råd.

Ansökan stängde 9 juni, och alla föreningar som sökt har fått besked om tilldelningen. Eftersom den totala summan av alla ansökningar överskred det statliga bidraget har kommunen skjutit till medel från ordinarie budget för utvecklingsbidrag.

Sidan publicerad 2021-06-16 av Anna Lundström