Dela sidan på sociala medier

Extra bidrag för fria lovaktiviteter

Inför sommaren 2021 har regeringen åter utlyst det särskilda stödet till fria lovaktiviteter, som fanns åren 2016-2019. Stödet fördelas via Socialstyrelsen till kommunerna, som i sin tur kan erbjuda det som ett extra bidrag till föreningslivet.

I Bräcke kommun fördelar vi medlen till föreningslivet inom ramen för vårt vanliga utvecklingsbidrag. Det är möjligt att söka för aktiviteter riktade till åldersgruppen 6-15 år, och grundvillkoret är att hela aktiviteten är gratis för deltagarna.

I år är det förstås extra välkommet med ett tillskott, samtidigt som föreningen själv måste ta på sig ansvaret att verksamheten bedrivs med hänsyn till restriktioner, rekommendationer och allmänna råd.

Ansökan och redovisning görs direkt här på sidan, och det är kort om tid, senast den 9 juni vill vi ha era ansökningar! Därefter kommer vi att återkoppla med beslut så fort det bara är möjligt.

Har ni frågor, mejla till kulturchefen!

Sidan publicerad 2021-05-20 av Jennifer Gresseth