Dela sidan på sociala medier

Ansökan fria lovaktiviteter

Här ansöker du för din förenings räkning, senast den 9 juni!

Tusen tack för ert arbete - vi hoppas på en fin sommar!

Det här är villkoren:

  • Aktiviteten måste vara avgiftsfri för deltagarna.
  • Det är barn mellan 6 och 15 år som räknas.
  • Ni är själva helt ansvariga för att aktiviteterna bedrivs enligt alla råd, riktlinjer, rekommendationer och restriktioner som är kopplade till pandemin och i ansökan ska ni också beskriva hur ni tänker omkring det för just eran aktivitet.
  • Ni ska redovisa aktiviteten efteråt med ekonomiskt utfall och antal deltagare (skilj helst på ålder och flickor/pojkar), plus en kortfattad reflektion om vad de extra pengarna betytt. Detta för att kommunen i sin tur ska kunna redovisa till Socialstyrelsen. Redovisningen gör ni här på sidan, senast den 1 september. Titta gärna på formuläret redan nu!

Tänk på;

  • Att aktiviteten kan räknas även om det också deltar barn i ”fel” ålder.
  • Att t ex ett fotbollslags vanliga träningar inte räknas, men däremot fotbollsskolan.
  • Att alla barn ska behandlas lika vad gäller deltagande och tillgång. (Alltså kan den enda uteslutningsgrunden vara att lägret/aktiviteten blir fulltecknad - och just i år är det extra lämplligt att bestämma ett maxantal i förväg.)
  • Att särskilda instruktörs/ledarlöner kan vara bidragsberättigade.
  • Att ni kan redovisa kostnader för fika/mat.
  • Att stödet inte kan användas till större investeringar, men inköp av förbrukningsmaterial och nödvändig utrustning kan fungera.

Vi förutsätter förstås att era aktiviteter ska vara stimulerande för barnen, att det skapas nya kontaktytor, att ni arbetar integrerande och tycker att barnens delaktighet är viktig!

Om vi får mer ansökningar än pengarna räcker till kanske vi kontaktar er och ber er justera era belopp så att så många som möjligt får del av bidraget. Det har fungerat fint tidigare år!

En ansökan per förening räcker, har ni flera aktiviteter och behöver komplettera med bilagor kan ni mejla dom till kulturchefen, epostadress längst ner på sidan.

Ansökan fria sommarlovsaktiviteterÅterkommande sedan tidigare år? * (obligatorisk)
Återkommande sedan tidigare år?
Sidan publicerad 2021-05-17 av Anna Lundström