Dela sidan på sociala medier

Nytt bidragsprogram 2020

Programmet som styr hur Bräcke kommun fördelar sina bidrag till föreningslivet inom Kultur och fritid ska revideras minst en gång per mandatperiod. Under 2019 genomfördes en revidering med remissrunda för allmänheten, och beslut fattades i kommunfullmäktige i december. Det nya förslaget trädde kraft 1 januari 2020 och du hittar det längst ner på sidan. Nästa planerade revidering kommer tidigast under 2023.

De här förändringarna har genomförts:

  • Bidrag till samlingslokaler; bidragsberättigade utgifter kompletterades med sophämtning. En ny samlingslokal lades till listan,
  • Bidrag till byföreningar har slagits ihop med evenemangsbidrag under det nya namnet Bidrag till byaktiviteter och kan sökas både för föreningsverksamhet under året och enstaka arrangemang som inte passar in i under kulturbidrag eller utvecklingsbidrag.

Här hittar du det nya bidragsprogrammet:

Program för bidrag till föreningslivet 2020 Pdf, 575.1 kB.

Sidan publicerad 2022-02-04 av Anna Lundström