Dela sidan på sociala medier

Nytt bidragsprogram inför 2020

Programmet som styr hur Bräcke kommun fördelar sina bidrag till föreningslivet inom Kultur och fritid ska revideras minst en gång per mandatperiod. Det är dags inför nästa årsskifte, och nu finns möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter. Du hittar båda programmen här på sidan, det som gäller till och med december 2019, och förslaget till ett nytt program.

Fram till och med den 15 september 2019 kunde allmänheten lämna in synpunkter, och ärendet har nu gått upp för beslut i kommunstyrelsen.

De här förändringarna fanns i remissförslaget:

  • Några uppräknade krontal till föreningsägda fritidsanläggningar
  • En bidragsberättigad utgift (snöröjning) byts mot en annan (sophämtning) för samlingslokalerna.
  • En ny samlingslokal, som kunnat uppvisa barn- och ungdomsverksamhet.
  • Bidraget till byföreningar tas bort, och ersätts av Evenemangsbidrag.

Efter remissrundan arbetades förslaget om, och följande förändring jämfört med remissförslaget föreslogs:

  • Bidrag till samlingslokaler; snöröjning blir kvar och kompletteras med sophämtning.
  • Bidrag till byföreningar slås ihop med evenemangsbidrag och får det nya namnet Bidrag till byaktiviteter och kan sökas både för föreningsverksamhet under året och enstaka arrangemang som inte passar in i under kulturbidrag eller utvecklingsbidrag.
Sidan publicerad 2019-11-12 av Anna Lundström