Dela sidan på sociala medier

Kälarne skolområde

Kälarne skolområde har som upptagningsområde hela östra delen av vår kommun. Skolan ligger mitt i samhället och är en liten F - 9 skola med ca 100 elever. De flesta eleverna kommer från byar i skolans omnejd och åker skolskjuts.

Skolan har rika tillfällen till rörelse på rasterna. Vi ser till att aktiviteter inom friluftsliv och hälsa är regelbundna inslag i den dagliga skolverksamheten, och att dessa ständigt utvecklas. Lek, rörelse, fantasi och skapande är viktigt för lärandet och ges stort utrymme i arbetsdagens utformning. Vi har fotbollsplan/ishockeyplan, "beachvolleyboll" och streetbasket.

Dessutom har vi en egen simhall och utöver de vanliga idrottstimmarna får alla elever simundervisning i mindre grupper från cirka 4 års ålder fram till årskurs 9. Våra elever blir därför duktiga simmare, vilket vi tycker är viktigt, speciellt med tanke på att vi bor i en sådan sjörik trakt.

Skolan inrymmer också ortens bibliotek i Kälarne

Kälarne skola har två arbetsenheter, enhet F-5 inkl. Fritidshemmet samt enhet 6-9.  

Sidan publicerad 2020-01-20 av Ulla Lemon