Dela sidan på sociala medier

Bostadsanpassningsbidrag

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Personer med bestående eller långvarigt funktionshinder kan få bidrag för att anpassa sin permanentbostad. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. För anpassning av en hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande.

Vad ges bidrag till?

Anpassningen ska göra det möjligt att komma in och ut ur bostaden, sova och vila, laga mat, sköta sin hygien samt att förflytta sig i och utanför bostaden. Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

Bidrag lämnas för bostadens fasta funktioner och för den bostad du bor i året runt. Fasta funktioner är sådana som man normalt inte tar med sig vid en flytt t.ex kök och badrum.

Exempel utomhus

  • Ramper
  • Räcken och ledstänger
  • Dörröppnare

Exempel inomhus

  • Badrumsanpassning
  • Breddning av dörrar
  • Borttagning av trösklar
  • Specialutrustning av kök
  • Räcken och ledstänger

Hur söker man?

Ansökan skickas tillsammans med ett intyg från en behörig in till bygg- och miljöförvaltningen på kommunen. Intyget med förslag på lämplig anpassning skall styrka att de åtgärder som bidraget söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-09-28 av Ann-Katrine Eklund