Dela sidan på sociala medier

Officiell anslagstavla

Detta är Bräcke kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages de beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott fattat.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

 • 2020-01-15
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2020-01-15
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Läs mer
 • 2020-01-10
  Justerat protokoll från Bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer
 • 2020-01-10
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2020-01-07
  Justerat protokoll från Jämtlands Gymnasieförbund
  Läs mer
 • 2019-12-18
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Läs mer
 • 2019-12-13
  Justerat protokoll från pensionärs- och tillgänglighetsrådet
  Läs mer
 • 2019-12-13
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Läs mer
 • 2019-12-11
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-12-10
  Justerat protokoll från Samordningsförbundet Jämtlands län
  Läs mer
 • 2019-12-09
  Kommunfullmäktige sammanträder den 18 december
  Läs mer
 • 2019-11-26
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Läs mer
 • 2019-11-21
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-11-20
  Justerat protokoll från Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg 
  Läs mer
 • 2019-11-20
  Justerat protokoll från Bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer
 • 2019-11-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-11-07
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott
  Läs mer
 • 2019-10-21
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
  Läs mer
 • 2019-10-18
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens skolutskott
  Läs mer
 • 2019-10-18
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott
  Läs mer
 • 2019-10-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens skolutskott
  Läs mer
 • 2019-10-11
  Justerat protokoll från Bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer
 • 2019-10-09
  Justerat protokoll från Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg 
  Läs mer
 • 2019-10-04
  Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer
 • 2019-10-03
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott
  Läs mer
 • 2019-10-03
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Läs mer
 • 2019-10-01
  Justerat protokoll från pensionärs- och tillgänglighetsrådet
  Läs mer
 • 2019-09-26
  Justerat protokoll från Samordningsförbundet Jämtlands län
  Läs mer
 • 2019-09-24
  Justerat protokoll från Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg 
  Läs mer
 • 2019-09-24
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-09-24
  Kommunstyrelsen sammanträder 2 oktober
  Läs mer
 • 2019-09-18
  Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer
 • 2019-09-12
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-08-30
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
  Läs mer
 • 2019-08-30
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
  Läs mer
 • 2019-08-27
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Läs mer
 • 2019-08-27
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-08-13
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Läs mer
 • 2019-08-12
  Kommunstyrelsen sammanträder 21 augusti
  Läs mer
 • 2019-06-24
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Läs mer
 • 2019-06-24
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens skolutskott
  Läs mer
 • 2019-06-24
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
  Läs mer
 • 2019-06-19
  Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer
 • 2019-06-17
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsen
  Läs mer
 • 2019-06-11
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens skolutskott
  Läs mer
 • 2019-05-27
  Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer
 • 2019-05-15
  Kommunstyrelsen sammanträder 22 maj
  Läs mer
 • 2019-05-09
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott
  Läs mer
 • 2019-04-30
  Justerat protokoll från pensionärs- och tillgänglighetsrådet
  Läs mer
 • 2019-04-26
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Läs mer
 • 2019-04-18
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Kommunfullmäktige sammanträder den 24 april
  Läs mer
 • 2019-04-08
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens skolutskott
  Läs mer
 • 2019-03-29
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
  Läs mer
 • 2019-03-27
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Läs mer
 • 2019-03-25
  Justerat protokoll från pensionärs- och tillgänglighetsrådet
  Läs mer
 • 2019-03-21
  Justerat protokoll från Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg 
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg 
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens ekonomiutskott
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från kommunstyrelsens sociala utskott
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer

Tillkännagivandet är ett viktigt besked

Vid varje sammanträde skriver kommunen ett proto­koll. Protokollet justeras (skrivs under) av ord­för­anden och en eller två justerings­personer, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formu­lerat. Efter justering tillkänna­ges proto­­kollet här på kommunens offici­ella anslags­­tavla.

Av tillkännagivandet framgår vilket samman­träde det gäller, när protokollet är justerat och när det tillkännagivits. Det framgår också hur länge tillkännagivandet sitter uppe. Till­känna­givandet är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att över­klag­ande­tiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa.

                                       

När kan du överklaga ett kommunalt beslut?

Tillkännagivandet sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommun­in­vån­are rätt att överklaga de beslut som fattats. Överklagande ska ha kommit in till Förvalt­nings­rätten inom tre veckor från den dag till­känna­giv­an­det publi­cerats på den officiella anslagstavlan.

 

Var finns protokollen?

Du hittar nämndernas protokoll här på webb­platsen under "Möten, hand­lingar och proto­koll". Original­proto­koll­en finns på kommunkansliet.

Möten, handlingar och protokoll

Prenumenera på anslagstavlan

Vill du prenumerera på vår officiella anslags­tavla och få meddelande direkt i din mejlkorg när ett nytt tillkännagivande har publicerats? Uppge i så fall din e-postadress här:                             

Hantera prenumeration

Fakta om den digitala anslagstavlan

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs.

Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad.

 • Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
 • Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
Sidan publicerad 2019-12-13 av Yngve Hamberg