Justerat protokoll från Bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge

Protokollet från bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-10-11 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-11

Paragrafer:

§§ 81-84

Tillkännagivandet publicerades:

2019-10-11

Tillkännagivandet tas bort:

2019-11-01

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:

 Sidan publicerad 2019-10-11 av Yngve Hamberg