Justerat protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Protokollet från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde 2019-06-10 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadutskott

Sammanträdesdatum:

2019-06-10

Paragrafer:

§ 15-20

Tillkännagivandet publicerades:

2019-06-24

Tillkännagivandet tas bort:

2019-07-15

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:
Sidan publicerad 2019-06-24 av Yngve Hamberg